LSA is voor en van actieve bewoners
Bel ons: +31(0) 30 231 75 11

Organisatie

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners is al 27 jaar een vereniging van en voor vrijwilligers die zich sterk maken voor hun buurt. Onze leden zijn bewonersgroepen.  Het LSA stimuleert en verbindt bewoners en helpt ze kennis en deskundigheid met elkaar en met anderen te delen.  Het LSA is het landelijk netwerk van bewonersgroepen, zelfstandige buurthuizen, buurtcoöperaties en BewonersBedrijven. De vereniging bundelt lokale kracht en stimuleert eigen regie.

 

 

Activiteiten

Het LSA ondersteunt bewonersgroepen die hun buurt  sterker en leefbaarder willen maken. Dit doen we door bijeenkomsten te organiseren, projecten uit te voeren en publicaties uit te brengen.

 

Missie

Als vereniging zijn we  actief met het bevorderen van actieve participatie van bewoners en vernieuwing van (lokale) democratie. Het LSA stimuleert en ondersteunt bewoners die een zelfsturende rol op zich willen nemen met als uitgangspunt dat iedereen over kennis en kwaliteiten beschikt die kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van wijk of buurt.

 

Financiering

Het LSA ontvangt subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast betalen verschillende partijen mee aan projecten en activiteiten zoals gemeenten, woningcorporaties, Oranje Fonds, VSB Fonds, fonds Werken aan Wonen, de Nationale Postcode Loterij en de provincies.