• Uitleg

Bestuur en beleid

Het bestuur geeft leiding aan je initiatief, stuurt vrijwilligers en personeel aan en zorgt ervoor dat de algemene doelstelling van je organisatie wordt nagestreefd. Hoe je die doelstelling nastreeft, leg je vast in je beleid. Maar hoe maak je een beleid dat past bij jouw organisatie en kom je tot een ideale samenstelling van het bestuur? In dit artikel gaan we op deze onderwerpen in.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van je bewonersinitiatief draagt de eindverantwoordelijkheid voor de totale organisatie. Bestuursleden stellen samen zaken vast zoals hoe vaak er vergaderd wordt, wie de agenda voorbereidt en deelt, wie notuleert en wat er in de notulen moet staan, of vergaderingen openbaar of besloten zijn, hoe er gestemd moet worden en welke taken de voorzitter heeft. Het bestuur bestaat normaal gesproken uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een of meerdere bestuursleden. Op dorpshuizen.nl worden de functie-eisen en vaardigheden per bestuursfunctie toegelicht.

Beleidsplan

Beleid maken betekent kort gezegd: opschrijven dat je dingen op een bepaalde manier doet om een van tevoren afgesproken doel te bereiken. In je beleidsplan komen visie, missie en strategie bij elkaar. Je visie is het toekomstbeeld dat je met je initiatief voor ogen hebt. Je missie gaat over het doel dat je met je organisatie hebt en de strategie is de manier waarop je je visie en missie gaat waarmaken. De belangrijkste vragen die je moet beantwoorden bij het formuleren van beleid zijn daarom:

  • Wat is de functie van ons bewonersinitiatief in de buurt, de wijk of het stadsdeel dat we bedienen?
  • Hoe garanderen we die functie voor huidige en toekomstige gebruikers?
  • Wat voor groei of ontwikkeling willen we in de toekomst realiseren en waarop zijn die ambities gebaseerd?
  • Hoe realiseren we onze plannen?

Hoe je van het beantwoorden van deze vragen naar een concreet beleidsplan komt wordt stap voor stap toegelicht op dorpshuizen.nl inclusief voorbeeld beleidsplan.

Werkplan bestuur en beleid

In het beleidsplan zet een bestuur van een bewonersorganisatie neer welk beleid ze de komende periode – meestal vier jaar – wil uitvoeren. Jaarlijkse werkplannen vertalen die voornemens van het bestuur in concrete acties. Door die per maand te formuleren kan het bestuur goed overzicht houden van de voortgang. Op dorpshuizen.nl vind je meer informatie over de invulling van een werkplan bestuur en beleid.

Functies en taakomschrijvingen

Voor een goede gang van zaken is het van belang dat iedereen weet wat hem of haar te doen staat en welke plaats die functie in het geheel inneemt. Dat schept helderheid voor medewerker en organisatie. Helderheid bereik je door functies te benoemen en beschrijven in een taakomschrijving. Op dorpshuizen.nl wordt een omschrijving gegeven van veel voorkomende en minder vaak voorkomende functies met bijbehorende taken.

Statuten

Een van de taken van een oprichtingsbestuur van een bewonersorganisatie is het opstellen van statuten. De statuten zijn de grondwet van je vereniging of stichting. Ze bevatten formele, bindende spelregels voor het handelen van je organisatie, vaak aangevuld met een huishoudelijk reglement. Bij het samenstellen van statuten is het handig om te kijken naar voorbeelden van vergelijkbare organisaties of gebruik te maken van standaardvoorbeelden van de notaris of een jurist. Voor het samenstellen van statuten moet je naar de notaris. Op dorpshuizen.nl vind je voorbeelden statuten van zowel een vereniging als stichting en een precieze beschrijving van de inhoud van beide soorten statuten.

Handleiding bestuur

Het bestuur is een essentieel onderdeel van elke bewonersorganisatie. In deze handleiding gaan wij verder in op het samenstellen, de verantwoordelijkheden en taken van het bestuur. We leggen uit waarom het bestuur het een afspiegeling van de wijk zou moeten zijn en hoe je bestuursleden werft. Daarna gaan we in op de bestuurlijke taken. Hoe bestuur je een bewonersinitiatief? Denk daarbij aan het kiezen van een ondernemingsvorm, een visie en missie, en het opstellen van een communicatieplan.

Ga naar de handleiding bestuur

Gerelateerd