• Hulpmiddel

Coronahandreiking buurthuizen

De zwaarste fase van de coronacrisis lijkt achter ons te liggen. Het virus is echter niet weg en een nieuwe opleving blijft mogelijk. Het is daarom van groot belang om ons daarop voor te bereiden. Het kabinet wil de samenleving en dus ook de ontmoetingsplekken open houden – ook in geval van nieuwe oplevingen van het coronavirus. Uiteraard met passende maatregelen. Op welke manier dit kan hebben we beschreven in een nieuwe handreiking speciaal voor ontmoetingsplekken.

Over de handreiking

We hebben de handreiking opgesteld samen met Sociaal Werk Nederland, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en de Landelijke Vereniging Kleine Kernen (LVKK) en het Ministerie van VWS.  Deze handreiking helpt vrijwilligers, uitbaters, eigenaren en besturen van dorps- en buurthuizen, jongerencentra’s (en sociale ontmoetingsplekken) bij het maken van keuzes en bij het zo veilig mogelijk openhouden van het buurthuis.

Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan de handreiking:

  • We zorgen dat de besmettingskans op het werk voor vrijwilligers en professionals waar mogelijk wordt beperkt.
  • We zorgen dat inwoners en bezoekers van onze locaties zo min mogelijk kans lopen om bij en in onze voorzieningen besmet te raken,
  • We zorgen dat we in staat zijn onze methoden en werkwijzen af te stemmen op wisselende omstandigheden.

Opschalen in vier stappen

De handreiking kent vier (opschalings)stappen. We gaan met de betrokken organisaties  (Sociaal Werk Nederland, NOV, LVKK en LSA bewoners) in overleg besluiten welke fase wanneer van toepassing is. We zullen dit actief communiceren via onze communicatiekanalen.