JVF08607

Wij staan voor sterke gemeenschappen

Wij geloven in de kracht van de gemeenschap. Want sterke gemeenschappen helpen om ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden. En, een hechte gemeenschap ontstaat niet vanzelf. Er is eigenaarschap nodig, zeggenschap en voldoende plekken om elkaar te ontmoeten. Dat is waar wij ons als Landelijke Samenwerkingsverband Actieve bewoners sterk voor maken. We zetten het belang van de sterke gemeenschap op de kaart én helpen met het scheppen van de voorwaarden die nodig zijn om sterke gemeenschappen te laten bloeien.

Wat we doen

JVF00889 we doen het samen KNHM 2019

Netwerken

LSA bewoners. Dat zijn wij met elkaar! Samen vormen we een netwerk van bewonersinitiatieven in wijken en buurten. Netwerken zit in ons bloed. Daarom ontmoeten we jullie graag zo veel mogelijk én brengen we jullie met elkaar in contact. Online én offline. Want, samen staan we sterker.

JVF Crabbehoeve mei 2019 (157)

Belangenbehartiging

Wij komen op voor jullie belangen. Dat doen we door samen met jullie te onderzoeken wat belangrijke thema’s zijn voor bewonersinitiatieven. We zetten die op de politieke agenda en gaan erover in gesprek met overheden en andere maatschappelijke organisaties.

Onderzoek, bewonersbedrijven monitor

Kennis delen

Inmiddels hebben we een bak ervaring met alles wat met bewonersinitiatieven te maken heeft. Die kennis delen we graag. Maar daar blijft het niet bij. We maken ook kennis. Samen met jullie draaien we pilots en andere projecten. Zo leren en vernieuwen we met elkaar. En zo nodig geven we advies of zoeken externe expertise.

Bewoners-met-ideeen

Dit is LSA

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners is een vereniging van bewonersinitiatieven in heel Nederland. Het bestuur en de leden vormen de vereniging. Het team van LSA werkt vanuit een kantoor in Utrecht.