• Hulpmiddel

Voorbeeld huisregels

Bezoekers van jouw accommodatie dienen zich te houden aan een aantal gedragsregels. Om overlast voor andere gebruikers, voor het gebouw en voor de buurt te voorkomen, is het belangrijk dat deze huisregels goed zichtbaar en helder opgesteld zijn.

Gerelateerd