• Hulpmiddel

Checklist visie

Elk bewonersinitiatief heeft een visie nodig. De zogeheten stip op de horizon waar je met elkaar naar toe werkt. Waar wil je over 10 of 20 jaar staan? Dit is geen eenvoudige vraag. Zeker niet wanneer je – zoals de meeste bewonersinitiatieven – verenigd bent in een stichting. Het volledige bestuur is eigenaar van het bewonersinitiatieven en je zult samen tot één gezamenlijke visie moeten komen. In de checklist visie staan een aantal vragen die je op weg helpen bij het vormen van een visie. Gebruik de checklist daarom als leidraad als jullie vergaderen over de visie van je initiatief.