• Uitleg

Veiligheid en gezondheid

Hoe voorkom je brand en inbraak? Weet je wat je moet doen als de gezondheid of veiligheid van je vrijwilligers of bezoekers in gevaar is? Om de veiligheid en gezondheid van iedereen die aanwezig is in je accommodatie te garanderen moet je een aantal zaken op orde hebben.

Brandveilig gebruik

Is jouw gebouw brandveilig? In de omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik staan eisen en regels vastgesteld waar je als bewonersinitiatief aan dient te voldoen. Afhankelijk van het soort activiteiten en de invulling die je aan het gebouw geeft, heb je een vergunning of een gebruiksmelding nodig. Om je te helpen bepalen of je een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik of gebruiksmelding nodig hebt, kijk je op Omgevingsloket online voor een vergunningcheck. Val je in beide categorieën, dan is een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik voldoende.

Bedrijfshulpverlening

BHV staat voor bedrijfshulpverlening. Het betekent dat werknemers binnen een organisatie worden opgeleid om hulp te bieden aan collega’s wanneer hun veiligheid of gezondheid gevaar loopt. Moet een bewonersinitiatief zulke BHV’ers in huis hebben en, zo ja, hoeveel? Tot 2007 lag in de Arbowet vast dat elke organisatie voor elke vijftig werknemers één BHV’er in dienst moest hebben. In diezelfde verouderde wet golden vrijwilligers als gelijk aan werknemers. Sinds de invoering van de nieuwe Arbowet zijn beide regels niet meer van kracht. Heb je geen personeel? Dan vervalt de wettelijke verplichting voor de aanwezigheid van BHV’ers. Beschik je wel over personeel? Dan geldt de verplichting nog wel. Meer informatie over BHV lees je op dorpshuizen.nl

Inbraakpreventie

Wie waardevolle bezittingen in huis heeft, is gauw doelwit van dieven. Ook het gebouw van jouw bewonersinitiatief. Dus is het zaak je te beveiligen tegen inbraak. Hoe doe je dat? Wie schakel je in voor anti-inbraak-maatregelen? Op dorpshuizen.nl wordt uitgelegd hoe je je inbraakpreventie op orde krijgt.

Veilig bewaren van levensmiddelen

HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points en dient als risico-inventarisatie en bewakingssysteem voor voedingsmiddelen. HACCP is een preventief systeem van zeven principes om bereiding, verpakking en het bewaren van voeding zo veilig mogelijk te laten verlopen. Grote kans dat je in je accommodatie levensmiddelen bewaart. Maar bij het bewaren, bereiden, verpakken en vervoeren van eten en drinken komen risico’s en dus verantwoordelijkheden kijken. HACCP helpt je zulke risico’s in kaart brengen. Op dorpshuizen.nl lees je hoe.

Voorbeeld ontruimingsplan

Een ontruimingsplan is het plan van aanpak wanneer er brand uitbreekt in het gebouw. Bij brand ontstaan er al gauw levensbedreigende situaties door rook- en hitteontwikkeling, en is het dus zaak om het gebouw zo snel mogelijk te evacueren. In een ontruimingsplan staat wie welke actie moet ondernemen in zo’n geval. Het bevat taken, en instructies en tekeningen van de vluchtwegen. Een ontruimingsplan van gebouwen is verplicht volgens het Bouwbesluit, de Arbowet en het Arbobesluit.

Ga naar het voorbeeld ontruimingsplan

Gerelateerd