• Uitleg

Horeca en bar exploitatie

Bewonersinitiatieven halen vaak een groot deel van hun omzet uit het verkopen van drank en eten aan de bar en in de kantine. Wat komt er kijken bij die horeca? En hoe zorg je voor een goed beeld van de opbrengt en kosten?

Omzetregistratie

De drank- en artikelenomzet kan groot of klein zijn, volledig contant worden ontvangen of gedeeltelijk op rekening. Maar altijd is er de noodzaak om die omzet te registreren in een financieel verslag en informatie over die omzet te verstrekken. Kennis van de totale omzet, contant en/of op rekening, maar ook per soort, per leverancier en per afnemersgroep kan een bestuur helpen bij:

  • Het opstellen van de omzetprognose in z’n totaliteit en per soort
  • Het opstellen van de liquiditeitsprognose inclusief gemiddeld debiteurensaldo
  • Het realiseren van kortingen of lagere inkoopprijzen per leverancier
  • Het kennen en realiseren van kortingen per afnemersgroep.

Meer informatie over de omzetregistratie lees je op dorpshuizen.nl.

Alcoholwet

Alcoholgebruik kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Regelmatig drinken van alcohol kan tot hersenbeschadiging, ziektes en alcoholverslaving (alcoholisme) leiden. De overheid probeert problematisch alcoholgebruik tegen te gaan met regels en voorlichting. Bewonersinitiatieven die alcohol schenken hebben altijd met de Alcoholwet te maken. Op dorpshuizen.nl vind je meer informatie over wat dat betekent en welke belangrijke wijzigingen er zijn ten opzichte van de oude Drank- en Horecawet.

Alchoholmatigingsbeleid

Bijna alle buurt- en dorpshuizen bieden de mogelijkheid om in de bar een al dan niet alcoholhoudend drankje te nuttigen. Dit laatste is de kurk waarop veel accommodaties drijven. Besturen Je doet er als bewonersinitiatief echter goed aan bewust om te gaan met het schenken van alcohol. Zeker wanneer het jongeren betreft. Ouders mogen van een bestuur verwachten dat er op hun kinderen wordt gelet. In ieder geval moet worden voorkomen dat het gebruik tot ongewenst gedrag leidt. Door het opstellen van een alcholomatigingsbeleid zorg je ervoor dat je op een verantwoorde manier omgaat met alcoholconsumptie.

Meer over het invullen van een alcoholmatigingsbeleid lees je op dorpshuizen.nl.

Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) barvrijwilliger

Als er in het buurt- of dorpshuis alcohol wordt geschonken, moet er tijdens openingsuren óf een leidinggevende die beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne óf een barvrijwilliger die een Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) heeft gevolgd, aanwezig zijn. Op dorpshuizen.nl lees je hoe je als bestuur een Instructie Verantwoord Alcoholschenken kan bieden.

Werkplan barexploitatie

Een werkplan voor de barexploitatie opstellen kost weinig inspanning als de omzet gering is of de barexploitatie volledig uit handen is gegeven. Het gaat dan om niet meer dan een lijstje aandachtspunten. Is de kantine- of barexploitatie qua omzet wel van betekenis, of is een bestuur zelf volledig verantwoordelijk voor de exploitatie, dan is het opstellen van het werkplan een serieuze zaak. In dit geval moet het werkplan beschrijven hoe de verantwoordelijkheid is geregeld en wie welke taken wanneer moet uitvoeren. Op dorpshuizen.nl lees je alles over de invulling van het werkplan barexploitatie.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het besluit waarin gemeenten de plaatselijk geldende regels over openbare orde en veiligheid vastleggen. Bewonersinitiatieven die een alcoholvergunning aanvragen krijgen indirect te maken met de APV. Je leest hier meer over op dorpshuizen.nl

Paracommercie

Stel: je verkoopt tijdens een evenement alcoholische dranken aan je bezoekers. Daar verdient je bewonersinitiatief geld mee. Maar het initiatief heeft geen winstoogmerk, want het is een sociaal-culturele instelling. Om oneerlijke concurrentie tegenover horecagelegenheden te voorkomen, zijn er in de wet bepaalde regels aan zulke paracommercie verbonden. De regels voor paracommerciële instellingen zijn vastgelegd in de Alcoholwet. Je leest meer over wat dat voor jouw organisatie betekent op dorpshuizen.nl

Rekenprogramma exploitatie

Gebruik het rekenprogramma exploitatie om snel en gemakkelijk inzicht te krijgen in de omzet die je moet krijgen voor een dekkende exploitatie.

Rekenprogramma exploitatie

Gerelateerd