• Uitleg

Beheer en onderhoud

Wat komt er allemaal kijken bij het beheren van een bewonersinitiatief? We zetten hier de taken, afspraken en regelingen die nodig zijn om een pand te beheren en onderhouden op een rij.

Meerjaren onderhoudsplan

Hoe is het onderhoud van je accommodatie geregeld voor de komende tien jaar? Een Meerjaren Onderhoudsplan (MOP of MJOP) geeft antwoord. Het plan helpt je ervoor zorgen dat de accommodatie zijn waarde behoudt door het nodige onderhoud op tijd uit te voeren. Het MOP is de basis voor een effectief en efficiënt onderhoudsbeheer. Onderhoudsbeheer is niets meer en niets minder dan op het juist moment onderhoud plegen om dure schade te voorkomen. Een goed MOP bespaart je op de lange termijn dus kosten en is daarom essentieel voor het beheer van je accommodatie. Voor een uitgebreide beschrijving van de inhoud van een meerjaren onderhoudsplan kun je terecht op dorpshuizen.nl

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van je organisatie. In het document neem je praktische regels op over bijvoorbeeld de gang van zaken in je kantine, het bijhouden van de financiële administratie en het bijeenroepen van vergaderingen. Het maken van een huishoudelijk reglement is niet verplicht, maar wel handig: als iedereen binnen je organisatie de regels kent, werkt dat een stuk prettiger en efficiënter en voorkom je problemen. Meer informatie over het huishoudelijk reglement vind je op dorpshuizen.nl.

Werkplan gebouw en inventaris

Je pand en inventaris staan voortdurend bloot aan ouderdom en verval, veroorzaakt door intensief gebruik, de omgeving en als het specifiek om het gebouw gaat, klimatologische omstandigheden zoals storm, wind, zonlicht en vorst. Onderhoud voorkomt een te snel proces van veroudering, verval en slijtage. En nog belangrijker, als schade niet bijtijds wordt gezien en hersteld kan er vervolgschade ontstaan die vaak groter is dan de oorspronkelijke schade. In het werkplan gebouw en inventaris leg je vast hoe het onderhoud van je pand geregeld is. Meer informatie over de inhoud van het werkplan én een voorbeeldplan vind je op dorpshuizen.nl.

Buma, Sena en Videma

Draai muziek in je buurthuis of vertoon een film, en je bent wettelijk verplicht hiervoor te betalen. Dat geld draag je, afhankelijk van het soort media dat je afspeelt, af aan de Buma, Sena en/of Videma. Op dorpshuizen.nl worden deze organisaties toegelicht en wat de regels precies zijn.

Sleutelplan

Is er geen full time beheerder aanwezig in je pand? Dan heb je een sleutelplan nodig. In een sleutelplan leg je vast wie wanneer welke sleutels beheert. Je hebt daarbij een aantal opties om controle te houden over wie wanneer toegang heeft tot het pand. We noemen de meest voorkomende:

  • Een wijkbewoner bij wie de sleutel kan worden afgehaald en afgegeven.
  • Een wijkbewoner die de accomodatie open doet en weer afsluit.
  • Iedere gebruikersgroep krijgt zelf een sleutel.

De voor- en nadelen van deze opties worden toegelicht op dorpshuizen.nl

Voorbeelddocumenten

Er zijn een aantal voorbeelddocumenten die handig kunnen zijn bij het regelen van het onderhoud en beheer van je accommodatie.