Vacatures

 • Het LSA is een sterke landelijke vereniging van actieve bewonersgroepen, zoals bewonersorganisaties, buurthuizen in zelfbeheer, BewonersBedrijven en coöperaties. Wij bundelen onze kracht, onze stem en we delen kennis.

  Het LSA zoekt bestuursleden, meerdere functies

  Het LSA zoekt nieuwsgierige en daadkrachtige bestuurders die zelf ervaring hebben als actieve bewoner. We zoeken mensen die niet bang zijn voor vernieuwing en tegelijk in staat zijn de binding met het verleden van het LSA aan te gaan/te behouden. Mensen dus die in staat zijn met een goed gevoel voor tempo, in relatie met de leden, besluiten te nemen en verandering kunnen borgen. Mensen die een brug kunnen slaan tussen de dagelijkse praktijk in de wijken en politieke en bestuurlijke processen zowel op gemeentelijk als landelijk niveau. We zoeken naast gewone bestuursleden ook mensen die een functie (voorzitter, secretaris, penningmeester) binnen het bestuur willen vervullen.

  Hieronder vind je alle informatie over de vacatures binnen het bestuur.

  Voorwaarden

  Het betreft een vrijwillige, onbetaalde, bestuursfunctie. Onkosten worden vergoed. Vrijwilligersvergoeding in overleg. Er zijn mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering. Het bestuur vergadert eens in de zes weken op het kantoor in Utrecht. Beschikbaarheid voor representatieve taken is wenselijk.

  Procedure en planning

  Graag ontvangen wij uw reactie voor 1 mei 2018. Een korte motivatiebrief/video met cv volstaat. U kunt deze mailen aan info@lsabewoners.nl.

  Op 8 mei zullen wij kandidaten uitnodigen voor gesprekken op 14 en 15 mei. Eventuele tweede gesprekken worden gevoerd op 24 mei.De Algemene Ledenvergadering heeft een commissie ingesteld die een voordracht voor een nieuw bestuursteam zal doen. Deze commissie voert ook de gesprekken. De commissie bestaat uit een externe onafhankelijke voorzitter, de directeur en de huidige secretaris van het bestuur.

  De leden van het LSA kiezen tijdens de Algemene Ledenvergadering op 23 juni de nieuwe bestuursleden.

  Inlichtingen

  Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met: