Eigen gebouw
821_Nieuw-Pand-Wijkpaleis-Rotterdam -praktijkvoorbeeld-EigenGebouw
LSA

Meer weten?

Heb je vragen of wil je zelf aan de slag en heb je hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

Eigen gebouw

Nederland kent duizenden ontmoetingsplekken. Ze vormen het kloppende hart van iedere buurt. Plekken waar bewoners elkaar ontmoeten, activiteiten op poten zetten en nieuwe ideeën en initiatieven starten. En dat is niet het enige. Gebouwen in eigendom van de buurt dragen bij aan betere voorzieningen en vormen een bron van inkomen. Daarmee kan een buurt nog beter werken aan haar maatschappelijke doelstellingen.

Waarom we ontmoetingsplekken nodig hebben
Gif buurthuis Background lichtroze_klein

Geen marktwaarde maar meerwaarde

Ontmoetingsplekken zijn onze sociale infrastructuur. Ze staan onder druk door de fixatie op marktwaarde van vastgoed. Stoppen met de fixatie op de marktwaarde van deze plekken is een keuze.