• Uitleg

PR en communicatie

Je bewonersinitiatief is er voor jouw wijk of buurt. Maar weten bewoners de weg naar jouw initiatief wel te vinden? Zichtbaarheid en transparantie zijn cruciaal voor een bewonersinitiatief. Publicitair aan de weg timmeren is geen hoofdzaak, maar wel een belangrijke voorwaarde voor het voortbestaan van je organisatie. Door helder te communiceren over de sociaal-culturele missie, activiteiten en programmering, weten bewoners waarvoor ze bij jouw initiatief terechtkunnen. Maar ook voor toelichting op bestuursbesluiten en (ver)bouwplannen is het verstandig om de buitenwacht te informeren. We lichten hier toe wat je nodig hebt om dat effectief te kunnen doen.

Werkplan PR

Het Werkplan PR is een (deel)uitwerking van het beleidsplan van je organisatie. Er wordt in uitgewerkt hoe je met alle bestaande en potentiële doelgroepen contact onderhoudt. Doel van dat contact is er voor te zorgen dat men weet heeft van het bestaan, de mogelijkheden en de activiteiten van je bewonersinitiatief. Op dorpshuizen.nl vind je een voorbeeld PR plan en meer informatie over het maken van zo’n plan.

Communicatiemiddelen

Je bewonersinitiatief heeft ongetwijfeld een aantal ‘eigen’ communicatiemiddelen. Denk aan een website, Facebook-pagina of nieuwsbrief. Voordeel van deze kanalen is dat je zelf precies bepaalt welke boodschap op welk moment je op wat voor manier naar buiten wilt brengen. Maar welke middelen zijn er allemaal en voor welke doeleinden zijn deze het meeste geschikt?

 • Brief of nieuwsbrief. Een papieren (nieuws)brief heeft de vorm van een zakelijke mededeling met beperkte hoeveelheid informatie. Denk aan een aankondiging voor een cursus of uitnodiging voor een open dag.
 • Website. Geen bewonersinitiatief kan meer zonder eigen website. Op je website plaats je informatie over de accommodatie, je activiteitenagenda en verhuurmogelijkheden.
 • Sociale media. Sociale media is een verzamelnaam voor alle online toepassingen waar mensen onderling informatie delen. Aanwezig zijn op het juiste sociale medium kan je naamsbekendheid vergroten. Op dorpshuizen.nl vind je meer informatie over de inzet van sociale media.
 • E-mail. Informeren via e-mail is goedkoop en gericht. Leg een bestand van bezoekers en vrijwilligers aan, zodat je snel actuele informatie kunt delen. Hou daarbij wel rekening met de algemene verordening gegevensbescherming (avg).
 • Folder. Korte, krachtige informatie die niet actueel hoeft te zijn, plaats je in een folder. Een folder is bijvoorbeeld goed geschikt voor het promoten van je diensten aan potentiële huurders.
 • Affiche. Een boodschap op een affiche is meestal kort en opvallend. Ze zijn vooral geschikt voor het aankondigen van evenementen.
 • Brochure. Onder een brochure verstaan we gebonden drukwerk, bestaande uit meerdere pagina’s. Het biedt achtergrondinformatie die niet erg actueel hoeft te zijn. De brochure leent zich goed voor complexe materie, bijvoorbeeld een jaarverslag of een beleidsplan.

Publiciteit genereren

Soms kan het handig zijn om via – regionale – nieuwskanalen aandacht te vestigen op nieuws of andere ontwikkelingen binnen je bewonersinitiatief. Als je dergelijke publiciteit wilt generen kun je denken aan het inzetten van een persbericht. Om grip op je nieuws te houden is het de kunst om nieuws zodanig aan te leveren dat de journalist het zonder ingrepen wil publiceren of uitzenden. Daarvoor moet het nieuws in de juiste vorm worden aangeleverd en aan de juiste media. Je leest meer over het maken van een persbericht op dorpshuizen.nl

Huisstijl

Hoe zorg je ervoor dat ontvangers van al jouw PR-uitingen in één oogopslag zien wie de afzender is? Dat doe je door een eigen huisstijl te ontwikkelen, die je gebruikt als basis voor elk bericht dat je uitstuurt. Een huisstijl is als het ware het ‘gezicht’ van je bewonersinitiatief. Wat je vastlegt in je huisstijl komt terug in alle vormgeving en communicatie die je doet. Een huisstijl bestaat uit een aantal onderdelen:

 • een logo, beeldmerk of foto
 • tekst
 • uniforme standaardopmaak
 • gebruik van een standaard uniform lettertype

Het maken van een huisstijl is een vak apart en wordt gedaan door een vormgever. Op dorpshuizen.nl lees je meer over de inzet en het ontwikkelen van je eigen huisstijl.

Gerelateerd