Verantwoording

 • Vereniging LSA is volledig transparant en legt graag verantwoording af. Op deze pagina vind je informatie over de vereniging, zijn doelstellingen en zijn financiën.  

  ANBI

  Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners heeft op 1 januari 2009 de ANBI status verkregen onder nummer 813853060. In 2015 is deze status omgezet naar een groepsbeschikking met groepsnummer G133.

  Adres 

  Korte Elisabethstraat 15-17,  3511 JG  Utrecht

  Bestuur

  Het bestuur bestaat uit zeven leden: voorzitter, penningmeester, secretaris en 4 algemeen bestuursleden

  Dhr. J.F. de Jong, voorzitter
  Dhr. J.C. Jonker, penningmeester
  Mevrouw L. Kruijt, secretaris
  Mevrouw W. van Leeuwen, algemeen bestuurslid
  Dhr. P. J.M. Boel, algemeen bestuurslid
  Mevrouw P. A.M. van Duijnhoven, algemeen bestuurslid
  Dhr. W.G.A. Klein Nienhuis, algemeen bestuurslid

  Lees meer over dit bestuur.

  Beloningsbeleid

  Het personeel is in dienst van WGI Rotterdam en gedetacheerd bij het LSA. Het personeel valt onder de CAO Welzijn.

  Jaarverslag

  Jaarverslag 2016 LSA: Houd het lokaal 

  Financiële verantwoording 2016

  Baten en lasten

  Balans

  Toelichting jaarcijfers 2016

  Doelstelling zoals vermeld in statuten

  Het doel van de vereniging is het bevorderen van de participatie van bewoners van wijken in stedelijke gebieden bij de verbetering van de woon- en leefsituatie in die gebieden. De wijken worden gedefinieerd op basis van de door de gemeente gebruikelijk gehanteerde indeling.

  Statuten

  Statuten LSA per 10 feb 2014