• Uitleg

Verhuur van ruimtes

Ruimtes verhuren aan verenigingen en andere gebruikersgroepen is vaak de hoofdactiviteit van een bewonersinitiatief. Denk daarom goed na over je verhuurbeleid, maak keuzes en wees helder in het communiceren van de regels die je bij verhuur hanteert.

Tarieven zaalhuur

Bewonersorganisaties rekenen over het algemeen lagere prijzen voor zaalhuur dan reguliere horeca, bijvoorbeeld omdat kleine verenigingen geen hoge zaalhuren kunnen opbrengen. Een standaardprijs per vierkante meter is lastig te noemen. Dit is deels afhankelijk van andere tarieven in je omgeving. Zet bijvoorbeeld eens de tarieven van vijf locaties in de buurt op een rij. Of benader het andersom: welke bezetting verwachten we en wat willen we minimaal aan huuropbrengsten ophalen? Ga er vanuit dat je met de opbrengst van verhuur alle vaste lasten op het gebouw moet kunnen betalen. Neem in je berekening de kosten van elektriciteit, water, gas en andere factoren ook mee en houd rekening met eventuele extra schoonmaakkosten. Meer informatie over verhuurbeleid lees je op dorpshuizen.nl.

Bezettingsgraad

Welke ruimtes zijn op welk moment verhuurd? Dat houd je bij in een simpel overzicht, wat we een bezettingsschema noemen. In één oogopslag zie je niet alleen of een ruimte beschikbaar is, maar ook hoe groot een ruimte is en welk materieel er aanwezig is. Meer over de bezettingsgraad lees je op dorpshuizen.nl.

Verhuurcontracten

Als BewonersBedrijf verhuur je ruimtes aan personen, groepen, zzp’ers en andere gebruikers. Voor de verhuur is het belangrijk om alle regels, rechten en plichten van zowel huurder als verhuurder op te nemen in een helder contract. Zo’n contract noem je een verhuurcontract of huurovereenkomst. Het is niet nodig om zelf zo’n verhuurcontract te bedenken en uit te werken. Gebruik een van de twee volgende voorbeelden voor een verhuurcontract van Dorpshuizen.nl om je eigen verhuurcontract vorm te geven.

Gerelateerd