Kennis & informatie

Politiek en buurtrechten

Essay: de Omgevingswet, bewonersinitiatief en lokale politiek

De nieuwe Omgevingswet doet veel mooie beloftes, actieve bewoners (verzameld in het LSA) waarschuwen echter dat deze een grote teleurstelling kan worden. De lokale politiek moet inzetten op een ...

Buurtrechten en maatschappelijk vastgoed: verkenning

Bij het inzetten van leegstaand vastgoed voor maatschappelijke initiatieven, zoals een creatieve verzamelplek voor buurtbewoners en zzp-ers, lopen vastgoedbezitters (gemeenten en ...

Community Rights

Buurtrechten zijn voor een groot deel gebaseerd op en geïnspireerd door de Community Rights in het Verenigd Koninkrijk. Om je een beeld te geven hoe het in Engeland werkt lees je hierbij (in het ...

Initiatiefnota buurtrechten

In 2014 en 2015 heeft de Tweede Kamer gesproken over buurtrechten. Het Kamerlid Grace Tanamal (PvdA) heeft een initiatiefnota geschreven om (experimenten met) buurtrechten mogelijk te maken. ...

Initiatiefnota Segers-Samson; herovering publieke samenleving

In 2016 schreven de Kamerleden Segers (ChristenUnie) en Samson (PvdA) een initiatiefnota waarin ze hun ideeën uitwerkten voor een coöperatieve samenleving waarin de herovering van de publieke ...

Scenario implementatie gemeente

In veel gemeenten in Nederland leeft de ambitie om meer (wettelijke) ruimte te organiseren voor maatschappelijk initiatief. Via het ‘ right to challenge’, een combinatie van buurtrechten of op een ...

Beleidstoets

Een beleidstoets is een instrument waarmee beleidsvoornemens kunnen worden getoetst op hun mogelijke (neven)effecten voor bepaalde terreinen of sectoren. Het is een formeel vastgestelde procedure ...