• Rapport

Inspiratiegids Right to Challenge voor bewoners

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een inspiratiegids Right to Challenge (RtC) voor bewoners laten schrijven. Ze willen dat gemeenten aan de slag gaan met het RtC.

Om dat te stimuleren is deze inspiratiegids geschreven. Je kunt de gids zien als een introductie in de wereld van het Right to Challenge. Wat is het eigenlijk, hoe start je, wat zijn overwegingen voor een gemeente? Met ervaringen vanuit initiatieven die al aan de slag zijn met dit instrument, krijg je een kijkje in de keuken van hoe anderen dit aanpakken. Laat je inspireren.