• Uitleg

De participatieverordening

Elke gemeente, provincie en waterschap moet ‘m straks hebben: de participatieverordening. In deze verordening staan de spelregels voor participatie en dan specifiek voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid. 

Wet versterking participatie op decentraal niveau
De Wet versterking participatie op decentraal niveau is door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu voor in de Eerste Kamer. Deze wet regelt onder andere dat gemeenten, provincies, waterschappen en de openbare lichamen van Bonaire, Saba en St Eustasius straks van hun inspraakverordening een participatieverordening moeten maken. In die participatieverordening komen de voorbereiding, uitvoering en evaluatie aan bod. Onder de uitvoering van beleid wordt nadrukkelijk opgenomen onder welke voorwaarden gebruik gemaakt kan worden van het uitdaagrecht.

Wat hoort er in een verordening?
Wat er precies in zo’n verordening moet staan is aan de gemeente (of andere overheid) om te bepalen. Met een onderwerp als deze, mag je verwachten dat dit participatief en dus samen met bewoners gebeurt. Sommige gemeenten hebben de gewoonte om deze verordeningen heel gedetailleerd en met allerlei instrumenten te vullen. Anderen doen dit op hoofdlijnen en maken een verwijzing naar beleid.

Voorbeelden?

Wij zijn altijd heel erg geholpen met voorbeelden. Onder dit artikel vind je de basisverordening die wij opgesteld hebben, maar ook een aantal andere voorbeelden. Heb je zelf een goed voorbeeld? Stuur ‘m naar ons op, met een paar regels wat je er zo goed aan vindt. Dan delen we deze ook!

Gerelateerd