Kennis & informatie

Lokaal samenspel

Essay ‘Tussen territoriumdrift en burgerkracht. Actiepunten voor een weerbare wijkaanpak’

Op het landelijke congres ’Vooruit met de wijk’, presenteerde het LSA het essay ‘Tussen territoriumdrift en burgerkracht: Actiepunten voor een weerbare wijkaanpak’. Dit essay is geschreven door ...

Naar een weerbare wijkaanpak: Bewonersperspectieven voor kwetsbare wijken

Steeds vaker bereiken het LSA signalen dat het niet goed gaat met de leefbaarheid in de aandachtswijken van Nederland. Het feit dat het rijksgestuurd wijkenbeleid is gestopt, wil namelijk niet ...

Essay: de Omgevingswet, bewonersinitiatief en lokale politiek

De nieuwe Omgevingswet doet veel mooie beloftes, actieve bewoners (verzameld in het LSA) waarschuwen echter dat deze een grote teleurstelling kan worden. De lokale politiek moet inzetten op een ...

Buurtrechten en maatschappelijk vastgoed: verkenning

Bij het inzetten van leegstaand vastgoed voor maatschappelijke initiatieven, zoals een creatieve verzamelplek voor buurtbewoners en zzp-ers, lopen vastgoedbezitters (gemeenten en ...

Verruiming mogelijkheden voor sociale coöperaties

Doordat de aanbestedingswet per 1 juli 2016 op enkele belangrijke punten gewijzigd is, zijn er meer mogelijkheden gekomen voor sociale coöperaties en andere sociale ondernemingen. Aanleiding voor ...

Menukaart zelfbeheer

De praktische menukaart zelfbeheer helpt om op een makkelijke manier om het gesprek tussen bewoner sen woningcorporaties over zelfbeheer aan te gaan. Wat moet je als corporatie faciliteren als ...

Participatie Paradox Atelier

Het Participatie Paradox Atelier (PPA) is een werkvorm die veel voorkomende paradoxale situaties in de samenwerking tussen overheid en burgers hanteerbaar maakt en zo een bijdrage levert aan een ...