Amsterdamse coalitie van buurtorganisaties wil het buurtplatformrecht

 • In Amsterdam bestaat een enorm netwerk van buurtorganisaties dat zich wil inzetten voor de bewoners en het bewonersinitiatief in een buurt. Juist in deze coronacrisis is die samenwerking in een buurt van belang. Het gemeentebestuur erkent dat in woorden, maar in de praktijk hebben buurtorganisaties onvoldoende positie. Daarom hebben verschillende buurten zich verenigd in de Coalitie van buurtplatformen Amsterdam, dat de gemeenteraad met klem vraagt om een nieuw buurtrecht: het buurtplatformrecht.

  Mike Brantjes van bewonersinitiatief Hart voor de K-buurt, is een van de voortrekkers van deze Coalitie, die in oktober vorig jaar een noodkreet naar de gemeenteraad stuurde. We vragen hem om een korte uitleg over het hoe en waarom van het buurtplatformrecht.

  Wat is het buurtplatformrecht?

  “Het is een nieuw buurtrecht dat buurten niet alleen het recht geeft zichzelf te organiseren, maar daar ook een positie en middelen als een netwerk en een budget aan toekent. Elke buurt in Amsterdam moet het recht krijgen op een buurtverbeterplatform, dat de gemeenschap een stem geeft en een structuur om samen activiteiten te ondernemen. Het platform heeft daarbij het recht te fungeren als netwerkorganisatie van buurtbewoners en -organisaties die willen samenwerken ter verbetering van mens en buurt.”

  Welke rol moet de overheid aannemen binnen het buurtplatformrecht?

  “Er zijn altijd, in elke buurt, bewoners aanwezig die samen willen werken aan de verbetering van hun omgeving. Dat is een gegeven. De vraag is: wat doe je daarmee? Op dit moment zien we dat de Amsterdamse gemeente heel veel activiteiten van bovenaf bedenkt waaraan wij als buurtbewoners mogen deelnemen. Daarmee gaat de overheid voorbij aan de zelforganisatie van de buurt door bewoners zelf. Wij zeggen, draai het om: wees blij met de bewoners die actief willen zijn in de buurt en zichzelf organiseren van onderop. Steun ze en begin daar je opbouwwerk. We vragen de overheid te participeren in de zelforganisatie van de buurt.”

  Hoe ziet die participatie van de overheid er dan uit?

  “Elke buurt is anders. Daarom moet de gemeente op maat middelen toekennen. De ene buurtorganisatie wil overlegpartner zijn bij de ontwikkeling van het gebiedsplan, de andere is meer bezig met de organisatie van het buurtfeest, weer een ander concentreert zich op communicatie via een buurtkrant of op voedselpakketten uitdelen. Bovendien is elke buurtorganisatie in een ander stadium van professionalisering.”

  Wij willen onze energie stoppen in de buurt in plaats van in randvoorwaarden

  Waarom klinkt de noodkreet om het buurtplatformrecht juist nu?

  “Velen zijn de uitputting nabij. Veel van onze energie en opgebouwd sociaal kapitaal vloeit weg. Wij zijn eindeloos energie kwijt met het verwerven van middelen, onszelf bewijzen en aan tafel komen. Hart voor K-buurt is bijvoorbeeld als partner uit een terugkerend veiligheidsoverleg over het winkelcentrum geknikkerd. Daarom hebben we zelf maar een wijkveiligheidsoverleg georganiseerd met alle moeite van dien. De gemeente zorgt voor tweedeling, terwijl we juist onze kracht halen uit collectivisering. Wij willen onze energie stoppen in de buurt in plaats van in randvoorwaarden.”

  Hoe verhoudt dit nieuwe buurtplatformrecht zich tot andere buurtrechten?

  “In Amsterdam hebben we het recht om uit te dagen, het recht op de koop van een eigen gebouw, het recht op buurtplanning. Dat zijn rechten waar je pas goed gebruik van kan maken als de overheid niet alleen kan omgaan met de georganiseerde bewoners, maar die ook echt in staat stelt zich te organiseren. Dat is een eerste voorwaarde. Dat is een essentieel recht en dat buurtrecht ontbreekt.”

  Hoe ver zijn we verwijderd van de invoering van het buurtplatformrecht?

  “Vorig jaar oktober voorzag Hart voor de K-Buurt dat er een subsidiegat zou vallen, omdat de overheid niet had nagedacht over continuering van het experiment met de buurtbudgetten. Toen hebben we besloten niet alleen voor onszelf te gaan vechten, maar met een brede coalitie van buurtplatformen te pleiten voor een buurtplatformrecht. De coalitie van buurtplatformen Amsterdam bestaat in essentie uit de samenvoeging van drie groepen: een netwerk van buurtplatformen in Zuidoost; een groep die zich de Kr8 van Mokum noemt en een groep van buurtplatformen in ontwikkelbuurten in de stad. We worden hierbij gesteund door stichting !WOON, ma.ak020 en LSA.”

  “In december vorig jaar heeft de gemeente een motie aangenomen om dit buurtrecht te gaan regelen. Met de coalitie van buurtplatformen doen wij er nu alles aan om de motie uitgevoerd te krijgen. Ons doel is dit voor de voorjaarsbegrotingsdiscussie af te ronden.”

  Lees hier de brief met de noodkreet, die de Coalitie van Buurtplatformen in Amsterdam naar de gemeenteraad heeft gestuurd

  Lees hier meer over de motie buurtplatformrecht

  Lees hier een opzet van het nieuwe buurtrecht zoals dat nu wordt besproken

 • Meer van onze leden

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  • Nieuwegein

  In een prachtig oud fort voeren de wijkbewoners van het Nieuwegeinse Vreeswijk het dagelijks beheer over Dorpshuis ...

  Lees meer >
  In De Boomtak

  In De Boomtak

  • Tilburg

  In Tilburg wist Wijkcentrum In De Boomtak op bijzondere wijze geld in te zamelen: bewoners kochten voor minimaal ...

  Lees meer >
  ONS

  ONS

  • Breda

  ONS in Geeren-Zuid is een buurthuis nieuwe stijl. Onder één dak huisvest de wijkaccommodatie een restaurant, ...

  Lees meer >