Over LSA bewoners en buurtrechten

LSA, het landelijk netwerk van actieve bewonersgroepen, maakt zich al jaren sterk voor Buurtrechten. Lees op deze themasite alles over het hoe, wat en waarom van buurtrechten! Meer info >

Uitgelicht nieuws

Interessant

Recht om uit te dagen

Kompas right to challenge

10/06/2017 | Pleuni Koopman

LSA pleit al jaren voor buurtrechten, waaronder het Right to Challenge. ...

Lees meer >

Lokaal samenspel

Online buurtrechtenkaart

11/06/2017 | Pleuni Koopman

LSA heeft in kaart gebracht hoe welke gemeente scoort op buurtrechten. ...

Lees meer >

“Het is jammer dat het nodig is buurtrechten vast te leggen”

10/01/2017 | Pleuni Koopman

Hoe denken politici over de positie van actieve bewoners, hun rechten en ...

Lees meer >

Bewoners van het Oostelijk Havengebied willen samen buurthuis De Eester kopen 😃 https://www.parool.nl/amsterdam/bewoners-oostelijk-havengebied-willen-buurthuis-de-eester-kopen~b68bf04dc/
om te voorkomen dat het in handen komt van beleggers en moet verdwijnen.. #Amsterdam #raad020 #democratie #righttochallenge #buurtrechten
https://degroenenbasispiraten.nl/programma.html#autonome_initiatieven

Hoe gaat het in Adam met vastleggen + experimenten #Buurtrechten?
Amsterdamse Rekenkamer 'Ondanks dat er meer dan het beoogde aantal experimenten wordt uitgevoerd, is t nog niet duidelijk of het benodigde beleidskader om buurtrechten vast te stellen komt'
https://publicaties.rekenkamer.amsterdam.nl/uitvoering-ambities-coalitieakkoord-2018-2022democratisering/#invoeren-participatieparagraaf-in-beleidsstukken-2

LSA en buurtrechten

Interviews met Kamerleden

11/06/2017 | Pleuni Koopman

Hoe denken politici over de positie van actieve bewoners, hun rechten en hun ...

Lees meer >

Nieuws

Initiatiefnota ‘De Herovering van de Publieke Samenleving’

23/08/2016 | Delfshaven Coöperatie

De PvdA en de CU publiceerden op 23 augustus de initiatiefnota ‘De ...

Lees meer >