Kennis & informatie

Community building

Community building is het werk om relaties en netwerken in buurten op te bouwen om mensen te activeren en daarmee sociale verandering tot stand te brengen. LSA gelooft in community building op zijn ABCD's.

Asset mapping versus de tekortkomingenkaart

Een deel uit het boek ABCD – wijkontwikkeling op eigen kracht: Veel mensen krijgen bij de termen aandachtswijk, kwetsbare wijk of zelfs ‘sociale woningbouw’, een lawine aan beelden. Deze ...

Relaties en haakjes weergeven in een buurtkaart

Een buurtkaart maakt de sociale verbanden in een wijk zichtbaar. Buurt- en gemeenschapskracht zichtbaar maken, gaat verder dan alleen activiteiten in beeld brengen. Als community builder ben je ...

Zorg, kwetsbare mensen en de community

Hoe kun je als community ‘zorgen voor’ kwetsbare mensen? Er ligt een tafelkleed op tafel – “gesprekstof”. Op het tafelkleed staan vragen als ‘waarover maak jij je zorgen?’. ...

Community based werken door de politie

De politie werkt vaak samen  met bewoners; in buurtwaakteams, projecten voor criminaliteitspreventie en in samenwerkingen binnen sociale wijkteams. Zou de samenwerking  verder kunnen worden ...

Community building en Verbindend Financieren

Marlou Pijnappel van het Oranjefonds en Philip Booth van de Barnwood Trust vertellen hoe en waarom zij investeren in de community. Financiering zoeken We beginnen met een rondje voorbeelden van ...

Scholen als motor voor gemeenschapskracht

Op 1 juni werd de Popeldag gehouden, een dag voor community builders (actieve bewoners en beroepskrachten) die werken of willen werken vanuit de ABCD-aanpak. Over een van de Maakplaatsen getiteld ...

ABCD en wijkeconomie

Wat hebben Asset Based Community Development (ABCD), buurtrechten en wijkeconomie met elkaar te maken? Zwerfvuil, verzakte trottoirs, kapotte bankjes en speeltoestellen. Wijkbewoners helpen ...

Community building in wooncomplexen voor ouderen

Hoe werkt community building  in wooncomplexen voor ouderen? Hier kreeg je een kijkje in de levens van community builders in wooncomplexen van ouderen: de Koornhorst, De Drecht, Ludgerus en de ...

Bereiken van mensen die niet makkelijk bereikt worden

Dit is een verslag van een workshop tijdens de Popeldag. Hier werd een hele grote buurtkamer-taart gemaakt, een beetje zoals in ‘De Taart van Abel’. Er was plek voor 12 deelnemers. Drie ervaren ...

Praatjes maken zonder agenda en aanbod

Lees hoe op de Rode Kruislaan in Diemen praatjes maken bij de liften van de flats binnen een klein jaar tot een hele verandering heeft geleid. Hoe werkt ABCD in Diemen? Een van de dingen waar je ...

De theorie van ABCD

Lees hoe Joop Hofman ons meeneemt langs de basisprincipes van ABCD. ‘Not what’s wrong but what’s strong’ Community building is ABCD. De aanpak die wereldwijd geldt als dé ...

Community organisers stories en case-studies

Er zijn meer dan 500 community organisers opgeleid in Engeland. Mensen die huis aan huis langsgaan om met buurtgenoten te spreken over hun buurt, hun welzijn en hun talenten, maken bijzondere ...

ABCD – Wijkontwikkeling op eigen kracht

Het nieuwe handboek voor Asset Based Community Development van LSA heet Altijd Nieuw Gedoe!. Het stamt uit 2021 en is een boek over wijkontwikkeling van onderop vol met voorbeelden uit de ...

Wat Kan wél! kan – onderzoek

In 2005 heeft het LSA een methodiek ontwikkeld naar het voorbeeld van Can Do, waarmee in Engeland veel succes is geboekt. Het is een vorm van community organising en activering waar wordt ...

Kennisbank van Company of Community Organisers

The Company of Community Organisers in Engeland ondersteunt community organizers en heeft daartoe een flinke bibliotheek opgebouwd aan kennisdocumenten. Wel allemaal Engelstalig, maar zeker ...

Kan wél – methodiek

Het LSA heeft 8 jaar het project Kan wél! gedraaid. Dit project activeert bewoners in hun eigen wijk. Het project daagt bewoners uit om hun ideeën, plannen en zelfs dromen voor de wijk waar te ...

Resultaten bewoners enquête Kan wél!

LSA heeft een tijd lang het project Kan wél gedraaid in vele steden. Kan wél! krijgt mensen actief in de wijk,  die nooit eerder actief waren. Kan wél! helpt op een positieve manier problemen in ...