• Standpunt

Gemeenschappen en buurtmakers

Binnen LSA verzamelen zich buurtmakers van allerhande pluimage. Mensen die werken vanuit en aan de kracht van buurten, bewoners verbinden, initiatieven ondernemen en op die manier bijdragen aan het versterken van de weerbaarheid en de alledaagse democratie. Hun instrument is community building. LSA werkt al jaren vanuit de uitgangspunten van Asset Based Community Development (ABCD).

Wat is ABCD?

Asset Based Community Development (ABCD) is een fundamenteel andere kijk op wijkontwikkeling. Het gaat niet uit van wat er niet is, maar bouwt verder op dat wat er wel is. Denk aan de talenten en ervaringen van mensen. De kwaliteiten in de openbare ruimte. De tradities die ontstaan en behouden blijven. De onderlinge verbanden tussen buren, groepen en verenigingen.

Wat we willen bereiken

Wij vinden dat bewoners een wezenlijk onderdeel zijn bij de ontwikkeling van de samenleving. Maar bewoners kunnen dat niet alleen. Want hoe bouw je een samenleving op? Als LSA willen we actieve bewoners daarbij ondersteunen. Met goede beschrijvingen, bruikbare handboeken en training en coaching voor deze buurtmakers. Zo helpen we ze groeien. Daarom gaan we hier aan werken.

Wat deden we tot nu toe

Wat deden wij om community building in Nederland op de kaart te zetten?

 • 2001 – Een nieuwe strategie voor aandachtswijken

  Het is 2001. We zijn in Chicago en John McKnight spreekt op een internationale conferentie over ABCD: Asset Based Community Development. De zaal zit vol professionals op het gebied van wijkontwikkeling. Ze horen de grondlegger van de ABCD vertellen dat zijn methodiek helemaal niet zo ingewikkeld is. Door bewoners en niet beleidsmakers en ambtenaren leidend te laten zijn bij wijkontwikkeling maak je wijken aantoonbaar sterker. Tussen een publiek vol beroepskrachten zitten ook leden en medewerkers van LSA. Zoals het een club betaamt die gelooft in de kracht van bewoners kwamen wij niet alleen met beroepskrachten, maar vooral met naar binnen gesmokkelde actieve bewoners. Waar we dus geen entreegeld voor hadden betaald. John McKnight kon het achteraf erg waarderen.

 • 2003 – 2005 Pilots en een handboek

  Het ABCD-verhaal sloeg aan. Onder regie van LSA werd de eerste ABCD-aanpak in Nederland geïntroduceerd in Woensel West en Lijmbeek in Eindhoven en de Leonardusbuurt in Helmond. Later kwamen daar nog 2 pilotprojecten bij. Ook vertaalde we de methodiek naar de Nederlandse situatie en brachten het boek ‘ABCD Wijkontwikkeling op eigen kracht’ uit.

 • 2005 – Breed Initiatief Maatschappelijke Binding

  In 2005 is het land in schok na twee politieke moorden en een verharde samenleving. Het kabinet Balkenende wil daarom de maatschappelijke binding versterken om zo de verwijdering die is ontstaan tussen verschillende bevolkingsgroepen in de Nederlandse samenleving te verminderen. LSA heeft een pilot in de achterzak: een project om op basis van de ABCD-principes community building naar kwetsbare wijken te brengen. Aedes, de belangenbehartiger van woningcorporaties, en de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting happen toe. Kan wél is geboren.

 • 2006 – 2014 Het kan wél!

  8 jaar draaide LSA het project ‘Kan wél!’. Het project daagt bewoners uit om hun ideeën, plannen en dromen voor de wijk waar te maken. Kan wél! richtte zich op alle bewoners in de wijk die ideeën hebben voor nieuwe initiatieven in de buurt. Van Heerlen tot Zaandam, van Bergen op Zoom tot Hengelo. Tientallen steden organiseerden in totaal meer dan 1000 projecten waarvan bewoners van begin tot eind initiatiefnemer en eigenaar van hun eigen project zijn.

 • 2015 – 2020 – Het vuurtje levend houden

  Magere jaren breken aan. Woningcorporaties mogen hun leefbaarheidstaken niet meer uitvoeren door nieuwe wetgeving. Gemeenten moeten bezuinigen op het sociaal domein. ABCD wordt vooral een aanpak die af en toe opleeft bij professionele organisaties, maar structureel aandacht voor community building ontbreekt. Er ontstaat een beweging van buurtmakers die ABCD levend houden en ieder jaar een grote samenkomst organiseren: de popeldagen. Al snel wordt de jaarlijkse bijeenkomst van en voor ABCD-buurtmakers een begrip en later haakt ook LSA aan.

 • 2020 – Nieuwe aandacht en een nieuw boek

  Er komt steeds meer vraag naar ABCD. De methode wordt opgenomen in de databank effectieve sociale interventies, gemeenten en professionele organisaties, maar ook steeds meer bewonersgroepen vragen naar de werkwijze. Het handboek uit 2003 is alleen hopeloos verouderd. Met inspanningen van velen komt er een nieuw standaardwerk: het boek ‘Altijd Nieuw Gedoe’.

 • 2021 – Een belangrijke strategie voor een nieuwe wijkaanpak

  Na een periode waarin er vanuit de rijksoverheid weinig aandacht is geweest voor wijken en de gemeenschap staan de buurt en de wijk ook daar weer op de agenda. Niet in de laatste plaats omdat er op verschillende plekken aan de bel getrokken wordt over het feit dat het in een aantal wijken echt niet goed gaat. Maar ook omdat het besef groeit dat er grote opgaven zijn – zoals in de zorg of de energietransitie – die alleen op het niveau van de wijk succesvol aangepakt kunnen worden. Uiteraard met een grote rol voor bewoners.

  In aanloop naar het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid werken we aan de herintroductie van ABCD. We verzamelen trainers en deskundigen in een ABCD-academie om trainingen te ontwikkelen en geven. Daarnaast werken we aan nieuwe bewijslast voor gemeenten. We schrijven een verkenning naar wat er bekend is over de opbrengsten van investeren in gemeenschappen, maar ook wat het betekent voor het werk van gemeenten.

Waar staan we nu

Er is toegenomen belangstelling voor ABCD als antwoord op veel maatschappelijke vraagstukken. De club van buurtmakers die ervaring en kennis heeft van deze werkwijze groeit gestaag. We blijven werken aan verbinden, trainen en inspireren. Ook het Oranje Fonds ziet de waarde van deze manier van werken. In een bijzondere samenwerking met LSA investeren zij fors in het verspreiden van deze werkwijze met pilots in 5 buurten in Nederland en een training voor een grotere groep. Ook trekken we samen op in het onderzoeken van de impact van ABCD.

Gerelateerd