• Bericht

Gemeenschapsgericht werken? Zo kan het!

BuurtBewoners Verbinden

In veel gemeenten komt gemeenschapsgericht werken steeds hoger op de agenda. Toch is het actief ruimte maken voor bewoners en hun ideeën nog geen vanzelfsprekendheid. Sterker nog, het is vaak een beweging van conflict en verzet. Hoe komt dat? En belangrijker, hoe zorgen we ervoor dat er wel ruimte komt voor de samenleving? Sociale Vraagstukken sprak over dit onderwerp met zeven wethouders en presenteerde de bevindingen in het artikel ‘Hoe kun je gemeenschapsgericht werken in gemeenten.’

Gemeenschapsgericht werken blijft vooralsnog een beweging van pionierende bestuurders en eigenwijze uitvoerders. Zo luidt het artikel. Ze worden gedreven door het geloof in gemeenschapskracht als motor voor maatschappelijke verandering, maar stuiten in de praktijk vaak op problemen als verantwoordingsdrang, misvattingen en de sectorale organisatie van gemeenten. Ruimte maken voor de gemeenschap is niet eenvoudig als de focus niet ligt op ontdekken, vernieuwen en verbinden.

Ruimte maken? Het kan!

Dit alles weerhoudt pioniers er gelukkig niet van om toch ruimte te maken voor bewonerscollectieven en -initiatieven. Hoe? In het artikel worden vier ‘rode draden’ toegelicht uit de gesprekken met de zeven wethouders. Tipje van de sluier: er komt soms een gezonde dosis ongehoorzaamheid bij kijken, een sterk kompas en een proces zonder plan.

Alle bevindingen lezen? Je leest het artikel ‘Hoe kun je gemeenschapsgericht werken in gemeenten?’ op de website van Sociale Vraagstukken. Klik op onderstaande link.

BuurtBewoners Verbinden