• Tips

De kracht van het klein maken

Hoe verhouden ‘grote’ vraagstukken op beleidsagenda’s zich tot het ‘kleine’ werken aan gemeenschapskracht? Waarbij ieder contact en iedere verbinding er één is. Hoe houd je focus op al die belangrijke kleine dingen, als je ook hard moet werken aan de ‘grote’ doelen als het bestrijden van eenzaamheid of het vergroten van sociale cohesie? 4 tips om mee aan de slag te gaan:

Het gaat niet over getallen

Community building draait om relaties en hun betekenis. Om de waarde die ze vertegenwoordigen. Je haalt niets op bij 400 mensen, je peilt niet in een hele buurt, je hebt gesprekken vanuit oprechte interesse. Dan gebeurt het, stellen mensen zich open en raak je het niveau van ‘the gifts of the head, the heart and the hands’. Je spreekt met elkaar in verjaardagstaal, over dingen die er echt toe doen.

Doe het met wat zich aandient

De buurt functioneert als een ecosysteem. Daarmee is alles van belang, net als in de natuur. Omarm dus wat zich aandient. Doe het met wat je voor je krijgt en waardeer wat je ziet. Vanuit het geloof dat alles ertoe doet en alle kleine druppels uiteindelijk samen de grote golf maken.

Ben tevreden met wat er is en ontstaat

Formuleer geen resultaten voor mensen, in dienst van het grote beleidsdoel. Stel je op als nieuwsgierige gast. Er is weinig nodig. Ontdek, verbind en mobiliseer. Werk aanvullend. En wees tevreden met alles wat die manier van werken oplevert, klein en groot.

Durf te spelen met je opdracht

We weten hoe belangrijk ‘klein’ is. Toch vertellen we ambtenaren of wethouders niet snel over de moestuin, de liftkoffie, de buurtBBQ of de eenzame vrouw die weer actief is geworden in haar buurthuis en daardoor kerst viert met anderen. Omdat de grote opdrachten draaien om getallen, representativiteit en draagvlak. Maar durf te spelen met je opdracht, vanuit het geloof dat drie mensen uiteindelijk van alles kunnen bijdragen aan een grote opdracht als ‘meer sociale cohesie’. Vertel juist wél wat er ontstaat vanuit het kleine. Want het zijn hele begrijpelijke, aansprekende voorbeelden. Klein is betekenisvol. Van het een komt het ander. Voer dat ‘andere gesprek’ met je opdrachtgever.

Meer inspiratie? Luister dan naar editie 9 van podcast ‘De Expeditie’ waarin onderzoeker Kees Fortuin dieper op het thema ingaat: De druppels en de golf

Ben je op zoek naar andere mensen die werk maken van ABCD? Of deel je graag je eigen vragen en inzichten? Doe mee in de LinkedIn ABCD Leergemeenschap