• Essay

Woekerruimte

Maatschappelijk vastgoed is voor bewonersinitiatieven onmisbaar, maar ook steeds minder bereikbaar. Hoe komt dat? Hoe werkt de (gemeentelijke) vastgoedmarkt, en kan het ook écht anders? Het essay Woekerruimte van schrijvers Maurice Specht en Arie Lengkeek draait precies om die vragen.

Duik in de wereld van maatschappelijk vastgoed

Na het lezen van dit essay heb je beter inzicht in hoe de wereld van maatschappelijk vastgoed werkt. Waarom gemeenten als het gaat om vastgoed steeds meer meegaat in de taal en de prijzen van de markt. Hoe komt het dat de gemeenschap steeds minder toegang heeft tot plekken om elkaar te ontmoeten, samen dingen te maken en ideeën voor de buurt tot uitvoering te brengen.  Er wordt zoveel waarde gecreëerd op deze plekken. Aan de hand van verschillende voorbeelden en verhalen uit de praktijk nemen de schrijvers je mee in hun zoektocht om naar de antwoorden.

Gemeenten aan zet

Als het aan de schrijvers ligt verdiend maatschappelijk vastgoed een heel andere plek in gemeentelijk beleid. Gemeenten moeten aan de slag met een een eigen, maatschappelijk gebonden idee van vastgoed. Na het lezen van het essay stel je jezelf ongetwijfeld de vraag: hoe ga ik dat aanpakken? Daarom sluiten de schrijvers het essay af met tips en inspiratie op het gebied van lokale financiering en het vinden van goede bondgenoten.

Dit essay kwam mede tot stand dankzij steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties & Stichting DOEN – waarvoor dank!

Woekerruimte-LSA-essay

Download het essay Woekerruimte

In dit essay van Marice Specht en Arie Lengkeek maak je kennis met de wereld van maatschappelijk vastgoed, welke uitdagingen bewoners die een ontmoetingsplek voor de buurt willen tegenkomen en lees je waarom  het van belang is dat maatschappelijk vastgoed beschikbaar moet zijn als een plek waar de samenleving zichzélf kan ontwikkelen.

Download het essay
democratie_in_uitvoering_woekerruimte

Liever luisteren?

Marije van den Berg van Democratie in Uitvoering interviewde de schrijvers van het essay in haar podcast!

Luister de podcast