• Onderzoek

De zoektocht naar financiering van vastgoed

Een eigen haard is goud waard. Voor elke buurt. Een pand functioneert als middelpunt voor alles wat in, om en rond bewonersinitiatieven speelt. Toch is een pand kopen of een langjarig huurcontract afsluiten vaak lastig voor bewonersbedrijven.

Nieuwe manieren van financieren
Daarom zijn LSA bewoners, Katalys, Stichting DOEN en Social Enterprise NL op zoek gegaan naar nieuwe manieren om de financiering van vastgoed wél mogelijk te maken. We hebben de resultaten van onze zoektocht gebundeld in het boekje: ‘Eigen haard is goud waard’

Wat we ontdekten en welke acties we daaraan koppelen:

  • Bewonersbedrijven zijn een belangrijke schakel voor meer leefbare wijken en buurten, maar de waarde is lastig in kaart te brengen. We gaan aan de slag met trainingen voor bewonersbedrijven om hun impact te meten.
  • Overheden zien bewonersbedrijven nog te weinig als partner. We organiseren ontmoetingen tussen ambtenaren en initiatiefnemers en we zetten in op positieve beleidsbeïnvloeding om bewonersbedrijven meer plek te geven in (lokaal) beleid.
  • Bewonersbedrijven geven aan dat het verstevigen van het verdienmodel belangrijk is. Hiervoor organiseren we jaarlijks de meerdaagse training Pitchen voor Impact om de propositie en het verdienmodel onder de loep te nemen.
  • Voor de financiering van vastgoed is een specifiek instrument nodig dat past bij de behoeften van bewonersbedrijven. Daar zijn we achter de schermen hard mee bezig.
Eigenhaard is goud waard

Hoe financier je de aankoop van vastgoed?

Download het boekje “Eigen haard is goud waard” met de resultaten van onze zoektocht naar manieren waarop bewonersinitiatieven een eigen pand in handen kunnen krijgen en welke manieren van financieren daarbij helpen.

Download het onderzoeksrapport