LSA is voor en van actieve bewoners
Bel ons: +31(0) 30 231 75 11

Bijeenkomsten

Het is tijd dat politiek en burgers eens stevig het gesprek aangaan en concrete afspraken maken. Een soepele samenwerking in een totaal nieuwe situatie is niet altijd makkelijk, het vraagt aanpassingen aan beide kanten. Er is behoefte aan meer duidelijkheid over rollen en samenwerking. Daarom organiseert het LSA op 19 september een bijeenkomst waar actieve bewoners en Kamerleden samen concretere afspraken maken. Het thema leeft duidelijk bij onze achterban. Inschrijven is niet meer mogelijk want het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Wel zullen we achteraf duidelijk verslag doen.