• Bericht

Meer samen in de samenleving

LSA bundelt krachten in coalitie en lanceert actieprogramma ‘We Doen Het Samen’ 

Het is zover; LSA heeft, samen met andere landelijke organisaties van bewonersinitiatieven, de krachten officieel gebundeld in de We Doen Het Samen Coalitie. Het startschot van de coalitie was op het gelijknamige festival in Amersfoort, waar de coalitiepartners een intentieverklaring tekenden en een actieprogramma presenteerden. Met dit actieprogramma roepen we op tot inclusiviteit en samenwerking met organisaties van bewonerscollectieven in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.

Wat begon als verbond voor een festival is inmiddels uitgegroeid tot een coalitie die het aanspreekpunt is voor de overheid en maatschappelijke organisaties. Naast LSA bestaat de coalitie uit Katalys, Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK), Nederland Zorgt Voor Elkaar, Oranje Fonds, NOV Platform Vrijwilligers, Stichting DOEN en VSBfonds. Samen vertegenwoordigen we miljoenen actief samenwerkende bewoners in Nederland. En die vertegenwoordiging is nodig, zegt directeur van het LSA, Thijs van Mierlo: ‘De overheid kan de groeiende maatschappelijke uitdagingen niet alleen oplossen. Er is een groot aantal problemen waar dringend een oplossing voor nodig is. Actieve bewoners kunnen en willen bijdragen, maar dan moeten overheden ons als partners gaan zien. We waren hier, we zijn hier en we kunnen helpen.’

‘Niets over ons, zonder ons’
Het actieprogramma van onze coalitie is een directe oproep aan de overheid en politiek: Niets meer óver ons, zonder ons. Om duurzaam verder te komen zijn actieve lokale gemeenschappen onmisbare partners voor overheden en marktpartijen. Werk met ons samen. Zoek ons op. Geef ons ruimte. De coalitie werkt de komende jaren aan een speelveld, waarop lokale gemeenschappen optimaal kunnen bijdragen. In het actieprogramma staan vijf hoofddoelen waarmee de basis voor dit speelveld gelegd kan worden:

1. Samen = normaal:
Bewonerscollectieven willen dat samenwerking de norm wordt, in plaats van de uitzondering.

2. Bewoners zijn de beste oplossers:
Gemeenschappen moeten erkend worden als de beste en gelijkwaardige bronnen voor oplossingen van maatschappelijke vraagstukken.

3. Geen concurrentiewetgeving, maar samenwerkingswetten:
Er moet een verschuiving komen van concurrentie naar verankering van randvoorwaarden voor het floreren van lokale gemeenschappen in het mededingingsrecht, de belastingwetgeving, het bestuursrecht en in passende rechtsvormen.

4. Nieuwe financieringsmodellen zijn nodig:
Lokale gemeenschappen ontwikkelen zich sneller en duurzamer met meer structurele financiële zekerheid, als erkenning en waardering voor hun maatschappelijke waarde.

5. Alles wat bewonerscollectieven moeten weten, is er al:
Ondersteuning en kennis moeten beschikbaar zijn voor bewonerscollectieven op de plaatsen waar ze actief zijn. De coalitiepartners zorgen voor bundeling van hun kennis en netwerken.

Processed with VSCO with fp4 preset

Doe ook mee!
De spreekwoordelijke inkt op de intentieverklaring, waarmee de coalitiepartners streven naar meer samen in de samenleving is nog nat, maar nu al verwachten we dat vele andere organisaties zullen aansluiten. Doe ook mee en werk mee aan meer ruimte, zeggenschap, eigendom, passende wetgeving, financiering en kennis voor bewonerscollectieven en -gemeenschappen. Meer informatie vind je op:

klik hier voor het actieprogramma