• Nieuws

Inschrijvingen WarmteBoost 2024 geopend

Goed nieuws, want er komt een vervolg op het succesvolle programma WarmteBoost. Een interactief programma waarmee we buurt- en dorpshuizen in heel Nederland helpen verduurzamen, bijvoorbeeld met spouwmuurisolatie, warmtepomp, zonneboiler, etc. Dit doen we door coaching, kennisuitwisseling en advies.

Voor wie is het?

Het programma WarmteBoost is voor buurt- en dorpshuizen in heel Nederland die willen verduurzamen en waar vrijwilligers een belangrijk deel van de activiteiten organiseren. Ook is het belangrijk dat de ontmoetingsplek in eigendom van de aanvrager óf dat er een gebruiks- en huurovereenkomst is van minimaal 5 jaar.

Wat krijg je?

Met advies en begeleiding en daarnaast voor 50 plekken een bijdrage van max. €25.000 kunnen ontmoetingsplekken hun pand verduurzamen en zich ontwikkelen tot een duurzame inspiratieplek voor de buurt of het dorp. Daarnaast worden er diverse bijeenkomsten georganiseerd voor alle deelnemers.

 

Kijk de starsessie terug

Presentatie Start voor de Start 17 april 2024- Pieter

Fijn dat je een aanvraag wilt doen om deel te nemen aan WarmteBoost. Aanmelding voor het programma WarmteBoost biedt geen garantie dat je aanspraak kunt maken op een financiële bijdrage van € 25.000,-, maar we kunnen je wel advies geven middels de webinars en regiobijeenkomsten die wij organiseren. Inschrijven kan tot vrijdag 17 mei 2024.

Schijf je in voor WarmteBoost 2024