• Bijeenkomst

Het Nieuwe Normaal – lokaal samenwerken in de warmtetransitie

 • 23 april 2024 | 14.00 - 17.00
 • De Witte Vlinder, Amersfoort, Van Galenstraat 30

Bewoners zijn de sleutel tot een succesvolle warmtetransitie. Nieuwe manieren van samenwerken tussen gemeenten en bewonerscollectieven op financieel-juridisch gebied moeten daarom de standaard worden: ‘het nieuwe normaal’. Tijdens deze bijeenkomst leer je over de beschikbare beleidsinstrumenten en -regels en hoor je hoe je daarmee om kan gaan, zodat je daarna geïnspireerd verder kunt. Inspirerend voor zowel bewonerscollectieven als gemeenten.

Meteen naar het aanmeldformulier: Scroll omlaag!

Steeds vaker organiseren bewonerscollectieven zelf energie-opwekprojecten, diensten voor de buurt of werken ze aan een warmtesysteem in eigendom. De rol van bewoners in het proces om te komen tot nieuwe energievoorziening en verduurzaamde woningen is groot. We zien gemeenten die sympathiek staan tegenover bewonersinitiatieven, die onderzoeken waar de samenwerking mogelijk is. Maar hoe doe je dat? Zijn er andere routes dan de veel gekozen weg van aanbestedingen? En als je wel voor aanbesteding kiest, hoe richt je die in zodat lokale collectieven volwaardig deelnemen?

Willen we bewonerscollectieven versterken ten opzichte van de markt, dan is het hard nodig om te werken aan een “nieuw normaal”. Het vraagt om nieuwe manieren van samenwerken tussen gemeenten en bewonersinitiatieven op financieel-juridisch gebied. Gelukkig bestaan er al geschikte beleidsinstrumenten.

Wat leer je tijdens deze bijeenkomst?

We gaan in op twee vragen:

 1. Welke beschikbare beleidsinstrumenten en -regels zijn er voor de samenwerking tussen gemeenten en bewonerscollectieven?
 2. Wat vraagt het inzetten van deze instrumenten aan organisatiekracht op financieel en juridisch vlak, zowel van de gemeenten als van de bewonerscollectieven?

Vanuit ervaringen en experts doe je nuttige kennis op, krijgt meer grip op de materie en kan je er zelf mee aan de slag.

Voor wie?

 • Voor bewonerscollectieven die hun samenwerking op financieel-juridisch gebied met de gemeente willen verbeteren.
 • Voor gemeenten die hun samenwerking op financieel-juridisch gebied met bewonerscollectieven willen verbeteren.

Subsidie, aanbesteden, maatschappelijke tender, warmtegemeenschappen en meer.

Programma

We starten met een korte introductie van de verschillende beleidsinstrumenten. Je hoort over de laatste ontwikkelingen, geleerde lessen en voorbeelden; van aanbesteding tot warmtegemeenschap, van subsidie tot maatschappelijke tender. Daarna gaan we verdiepen in deelsessies. Je kunt vijf experts en ervaringsdeskundigen bevragen, ervaringen uitwisselen, samen leren en kijken naar succesvolle en minder succesvolle voorbeelden. De indeling in deelsessies is nog onder voorbehoud:

Aanbestedings- en tenderprocedures ontleed 
Afgelopen jaar hebben we verschillende aanbestedingen in de lokale energietransitie zien langskomen. Niet altijd op een manier die lokale meerwaarde realiseerde. Wat leren we hier van? 

 • Tim Robbe vertelt als expert inkoop, subsidie en aanbestedingen, over zijn ervaringen als promovendus, advocaat en adviseur van overheden in het sociaal domein. Het instrument subsidies biedt veel mogelijkheden, maar wat zijn afwegen voor gemeenten om wel te willen kiezen voor een tender? En hoe ga je daarmee om als bewonersinitiatief
 • Kinke Hendriksma vertelt over haar ervaringen in het komen tot een Fixbrigade in Amersfoort. Voor de samenwerkingsovereenkomst is zij vanuit het bewonersbedrijf in Amersfoort in gesprek met de gemeente Amersfoort om te komen tot het best passende financiële instrument

Volwaardige samenwerking

Als gemeenten heb je je lokale doelstelling en middelen. Als bewonersinitiatief heb je lokale slagkracht en binding met je gemeenschap. We gaan in gesprek over het versterken van de samenwerking tussen bewonerscollectieven en gemeente. Hoe borg je je samenwerking in beleid en overeenkomsten? En hoe geef je elkaar ruimte om op te groeien in de samenwerking?

 • Carla Delgado werkt voor LSA bewoners en heeft door de jaren heen in allerlei verschillende bewonerscollectieven te maken gehad met het organiseren van samenwerking met de gemeente. Oa voor de Aktiegroep Oude Westen heeft ze meegeholpen aan de “blok voor vlok” aanpak.
 • Irene Eisink is kennisontwikkelaar en programmamaker Opgroeiruimte bij Energie Samen en onderdeel van het kernteam Platform Duurzaam Zwolle waarin zij aanspreekpunt is voor de samenwerking met de gemeente Zwolle.

Warmtegemeenschappen
Warmtegemeenschappen zijn opgenomen in de Wet collectieve warmte en zijn daarmee een geborgde manier om de samenwerking vorm te geven. Op welke manier is de warmtegemeenschap opgenomen in de Wet collectieve warmte? Welke verschillende soorten organisatiemodellen zijn mogelijk om zeggenschap en eigendom rondom warmtenetten vorm te geven?

 • Ilonka Marselis is kennisontwikkelaar en strateeg bij Energie Samen op het gebied Warmte.
 • Miel Jansen is voorzitter van de Energiecoöperatie Wattnu en een van de kartrekkers in de oprichting van Warmtebedrijf Muiderberg.

Langetermijnfinanciering geborgd
Een geslaagde route van aanbesteding wordt onder de loep genomen. Wat maakt dat dit zo goed is gegaan en wat leren we hiervan?

 • Ifor Schrauwen is de oprichter van ontmoetingsplaats het Vogelnest, een koffiebar waar iedereen elkaar ontmoet en helpt. Daarnaast zet hij zich in voor de energietransitie met de energiehulp Dordrecht en als regisseur energiebesparing bij de gemeente.
 • Jacomijn Hemmen is projectleider Energiearmoede bij de gemeente Hilversum. Zij  heeft het proces begeleid om tot financieringsafspraken voor energiearmoede te komen. Ook zit Jacomijn in het bestuur van bewonerscollectief de Witte Vlinder (Kruiskamp Onderneemt) initiator van de Fixbrigade Amersfoort.

Deze bijeenkomst organiseren we samen met Energie Samen in opdracht van Duurzaam Door (RVO). Het is een verdieping van een eerdere sessie op 26 september 2023. Was je niet bij die sessie aanwezig? Geen nood. Leer hier de belangrijkste inzichten.

Aanmelden

Deelname aan dit evenement is kosteloos. Uiterlijke aanmelddatum is vrijdag 18 april.

Nog iets onduidelijk of een specifieke vraag over deze middag, neem contact op met Mirjam Karsten: mirjam@lsabewoners.nl / 06 53 85 32 14

We zien jullie graag op dinsdagmiddag 23 april van 14:00-17:00 bij het wijkcentrum de Witte vlinder in Amersfoort!

Meld je aan!