• Oproep

Oproep lopende, startende of gewenste samenwerkingsverbanden bewonersinitiatieven

Wat levert het bewonersinitiatieven op om onderling samen te werken en hoe geef je vorm aan een structurele samenwerking? Voor het nieuwe project ‘Samenwerkende bewonersinitiatieven’, zoekt LSA startende, lopende of gewenste samenwerkingsverbanden tussen bewonersinitiatieven. Samen met hen willen we op verkenning gaan: wat werkt wel en wat niet?

We zien het steeds vaker: meerdere initiatieven die gelijktijdig in een buurt, gemeente of regio werken aan maatschappelijke opgaven. Vaak lopen deze initiatieven tegen dezelfde problemen of strubbelingen aan. Sommige initiatieven zoeken daarom ondersteuning of versterking bij elkaar door met elkaar samen te werken. Of door zich te verenigen als collectief rondom een bepaald thema zoals zorg, energie of buurthuizen.

Voorbeelden

Een bekend Rotterdams gezegde luidt: ‘Eendracht maakt Macht’. En dat vat goed samen wat we met ons project willen verkennen. We zijn daarom benieuwd naar goedlopende én startende voorbeelden van succesvolle lokale samenwerkingsverbanden: hoe hebben jullie de samenwerking vormgegeven? Wat levert de samenwerking op? Wat werkt voor jullie en wat werkt niet? Ook horen we graag welke initiatieven zelf op zoek zijn naar samenwerking met andere initiatieven.

Dus, ben je actief binnen een initiatief en wil je:

  • Een samenwerking tussen initiatieven opzetten, al dan niet rond een bepaald thema?
  • Je ervaringen rond samenwerking met anderen delen?
  • Je eigen initiatief versterken door het opzetten van een onderlinge samenwerking?

Aarzel dan niet een meld je via onderstaand formulier aan voor een gesprek met Conny de Laat of Vincent Jacobs