Omgevingswet

 • In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Dat betekent nogal wat voor actieve bewoners. De meeste gemeenten zijn al volop bezig met de voorbereidingen ervan. De Omgevingswet bundelt en moderniseert in een wet alle bestaande wetten voor de leefomgeving.

  De bedoeling van de Omgevingswet is dat er in samenhang gekeken wordt naar wat er kan en mag. Dat regels op het gebied van leefbaarheid eenvoudiger en overzichtelijker worden. En dat overheden in samenwerking met de samenleving beleid maken, uitvoeren en evalueren. Inspraak achteraf verandert dan in meespraak vooraf. Kortom: er komt meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk.

  In de Omgevingswet worden 26 wetten, 60 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMVB), 75 ministeriële regelingen en  50.0000 bestemmingsplannen samengevoegd naar 1 wet, 4 AMVB’s, 1 Omgevingsregeling en 400 omgevingsplannen. Vanwege deze enorme operatie wordt de Omgevingswet ook wel de ‘vierde decentralisatie’ genoemd. Om ervoor te zorgen dat bewonersinitiatieven goed voorbereid aan de slag kunnen met de Omgevingswet,  heeft het LSA een aparte kennisbank Omgevingswet gemaakt.

 • Meer van onze leden

  Bewonersvereniging Hart van Alkmaar

  Bewonersvereniging Hart van Alkmaar

  De bewonersvereniging Hart van Alkmaar bestaat al meer dan 50 jaar. Doel van de vereniging is het bewaken en ...

  Lees meer >
  Buurtorganisatie Trompstraat 2a

  Buurtorganisatie Trompstraat 2a

  De Eindhovense buurtorganisatie Trompstraat 2a vergadert elke maand met elkaar. Bijvoorbeeld over de kleinschalige ...

  Lees meer >
  Stichting de Erker

  Stichting de Erker

  Stichting de Erker is een bewonersinitiatief in wijk West in Schiedam. Met meer dan 56 vrijwilligers houden zij het ...

  Lees meer >