Omgevingswet

 • In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Dat betekent nogal wat voor actieve bewoners. De meeste gemeenten zijn al volop bezig met de voorbereidingen ervan. De Omgevingswet bundelt en moderniseert in een wet alle bestaande wetten voor de leefomgeving.

  De bedoeling van de Omgevingswet is dat er in samenhang gekeken wordt naar wat er kan en mag. Dat regels op het gebied van leefbaarheid eenvoudiger en overzichtelijker worden. En dat overheden in samenwerking met de samenleving beleid maken, uitvoeren en evalueren. Inspraak achteraf verandert dan in meespraak vooraf. Kortom: er komt meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk.

  In de Omgevingswet worden 26 wetten, 60 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMVB), 75 ministeriële regelingen en  50.0000 bestemmingsplannen samengevoegd naar 1 wet, 4 AMVB’s, 1 Omgevingsregeling en 400 omgevingsplannen. Vanwege deze enorme operatie wordt de Omgevingswet ook wel de ‘vierde decentralisatie’ genoemd. Om ervoor te zorgen dat bewonersinitiatieven goed voorbereid aan de slag kunnen met de Omgevingswet,  heeft het LSA een aparte kennisbank Omgevingswet gemaakt.

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >