• Essay

De omgevingswet, bewonersinitiatief en lokale politiek

De nieuwe Omgevingswet doet veel mooie beloftes, actieve bewoners (verzameld in het LSA) waarschuwen echter dat deze een grote teleurstelling kan worden. De lokale politiek moet inzetten op een nieuw speelveld voor bewonersinitiatief om te voorkomen dat deze wet averechts gaat werken. Als inwoners echt centraal worden gezet, kunnen de beloftes van de Omgevingswet wél waargemaakt worden. Frans Soeterbroek schreef een scherp essay over de risico’s en hoe je daarop bijstuurt.

teaser onderzoek, essay boek de omgevingswet

Download het essay ‘De omgevingswet, bewonersinitiatief en lokale politiek’

In dit essay wordt beschreven waarop gemeenteraden kunnen en moeten sturen om het ideaal van een grotere rol van bewoners(initiatieven) in het omgevingsbeleid en –praktijk te realiseren.

Download nu