• Uitleg

Op zoek naar gezamenlijke standpunten met dilemmalogica

Het erkennen van spanningen kan verbindend werken in plaats van polariserend. Dat is het uitgangspunt van dilemmalogica. Een manier van werken die is ontwikkeld binnen de rijksoverheid. Ook voor bewonersinitiatieven kan het een handige manier van werken zijn. We nemen je mee in de wereld van dilemmalogica.

Zo werkt dilemmalogica

Dilemmalogica is een hulpmiddel waarbij spanningen erkend worden. Zo voorkom je dat verschillende mening polariserend werken, maar juist een bron worden van gedeelde vragen en verlangens om zo te kunnen leiden tot een nieuw perspectief. De werkwijze is in één zin samen te vatten: erken en toon begrip voor de zorgen of pijn, bundel de zienswijzen, biedt perspectief. Vijf vragen kunnen daarbij behulpzaam zijn:

  1. Wat schuurt en wat maakt dit probleem het bespreken waard?
  2. Wie doet ertoe en waar verlangen zij naar? Breng het speelveld in kaart, met de spelers, hun standpunten, belangen, waarden, voorkeuren en feiten.
  3. Wat scheidt en wat bindt?
  4. Wat heb je nodig?
  5. Werkt het? Deugt het? Doet het deugd?

Omgevingswet

De Omgevingswet leest gedeeltelijk als een uitnodiging aan belanghebbenden – waaronder bewoners – om zich te mengen in beslissingen over de publieke ruimte. De omgevingswet gaat vaak uit van burgerparticipatie. Maar het gaat óók over overheidsparticipatie! Wil je als bewoner of initiatiefnemer met de overheid in gesprek komen? Dan kan dilemmalogica een goede tool daarvoor zijn.

“Door het gesprek te veranderen, door een ander soort taal te gebruiken, kom je in contact met de overheid zonder dat men zich direct ingraaft.”

Anne-Marie Kamevaar, actieve bewoner uit Badhoevedorp

Meer lezen