• Tips

Zo krijg je invloed op de ontwikkeling van gebieden en plekken

We hebben vijf tips verzameld over wat je zelf kunt doen om richting te geven aan de ontwikkeling van gebieden en plekken. Vooral het komende jaar gaat er veel gebeuren. Zorg dus dat je aan tafel zit. Hoe je dat voor elkaar krijgt lees je in dit artikel.

1.    Wees nieuwsgierig naar wat er in je omgeving verandert

Het zorgen voor een gezonde, veilig en duurzame leefomgeving is een verantwoordelijkheid voor iedereen, stelt de Omgevingswet. Of je nu ambtenaar, wethouder, raadslid, ondernemer of bewoner bent. Het is dus slim om nieuwsgierig te zijn naar wat er in jouw buurt of wijk gaat gebeuren of veranderen.

  • Meld je aan voor een online wijk- of buurtplatform. Steeds meer gemeenten werken met zo’n platform, waarop alle (bouw)ontwikkelingen in de directe omgeving bij elkaar staan.
  • Veel gemeenten hebben inmiddels handreikingen of tips voor participatie door initiatiefnemers. Zo weet je beter wat de gemeente belangrijk vindt in de participatie en samenwerking met belanghebbenden.
  • Op het Omgevingsloket staan straks voor alle gemeenten van Nederland de omgevingsvisies, -plannen en -vergunningen bij elkaar.

2.   Trek op met partijen die staan voor wat jullie belangrijk vinden

Als bewoner kun je niet alles in de gaten houden. Zoek daarom slimme samenwerking met belangengroepen als natuurorganisaties, milieuclubs of de lokale historische vereniging. Of met de lokale GGD. Zo kun je elkaar goed op de hoogte houden van projecten waar je graag aan tafel wilt zitten om mee te praten. En misschien zelfs wel samen optrekken in het onder de aandacht brengen van de dingen die je belangrijk vindt.

Adviescommissie omgevingskwaliteit

De adviescommissie omgevingskwaliteit neemt het werk van de welstandscommissie over. Vanaf 2024 bestaat de welstandscommissie namelijk niet meer. De nieuwe adviescommissie heeft een bredere blik dan de welstandcommissie, die vooral keek naar hoe gebouwen eruitzien. Deze commissie gaat over de omgevingskwaliteit en adviseert over de impact van een ontwikkeling op natuur en landschap, en op de gezondheid en veiligheid. Bewoners ervaren die kwaliteit elke dag. Een goede manier om dit in gang te zetten is om een bevriende gemeenteraadsfractie hier vragen over te laten stellen. Is die commissie er al en zijn de belangen van bewoners daarin goed vertegenwoordigd?

3.   Schuif aan bij de gesprekken over het omgevingsplan

De komende tijd gaan veel gemeenten aan de slag met een omgevingsplan. Sommige gemeenten werken daar al aan, maar na de invoering van de Omgevingswet in 2024 moeten álle gemeenten zo’n plan maken. In het omgevingsplan staan alle regels die gelden voor bouwen van woningen, het openbaar groen, de aanleg van wegen en voorzieningen. Net als afspraken over wat er kan en mag in de buurt van een industrieterrein, sportterrein of natuurgebied. En uitspraken over de historische waarde van gebouwen of plekken, of specifieke bouwstijlen.

Bij het maken van het omgevingsplan is het betrekken van de burgers een vereiste, omdat de regels gaan gelden voor álle projecten waarvoor een vergunning onder de Omgevingswet moet worden aangevraagd. Denk aan de herstructurering van bestaande wijken of herontwikkeling van gebieden binnen de gemeente. Het is dus goed om te weten wanneer jouw gemeente aan de slag gaat met het maken van het omgevingsplan. De gemeenteraad is hier goed van op de hoogte omdat zij de omgevingsvisie met kaders én het omgevingsplan met regels vaststelt.

4.   Lobby in het omgevingsplan voor ruimte voor burgerinitiatief

Zoek contact met andere bewonersgroepen en lobby samen voor het reserveren van een deel van gemeentelijke grond, en grond van private investeerders, voor het realiseren van sociale en burgerinitiatieven. Inclusief koop of erfgoedprijzen die aansluiten bij de portemonnee van deze initiatieven.

5.   Daag de gemeente uit en kom zelf met een plan

Sla met je buren en ondernemers uit de wijk de handen ineen en werk samen een plan uit voor de inrichting van een plein of park in de buurt, of de herontwikkeling van een leegstaand pand tot maatschappelijk vastgoed. Als alternatief voor een plan van ontwikkelaars of investeerders. En vraag om ondersteuning voor het uitwerken van je eigen plan of om te kunnen reageren op het plan van marktpartijen. Lees hier meer over het uitdaagrecht.

 

Meer lezen?