• Tips

4 tips voor een succesvolle inbreng bij maatschappelijke gebiedsontwikkeling

Elk initiatief tot maatschappelijke gebiedsontwikkeling is uniek. Sommige zijn klein, andere juist groot, Er zijn initiatieven in stad of dorp, samen met of juist tegenover de gemeente, met een of meerdere bewonersgroepen aan het roer en vanuit een ongeorganiseerd verband, een stichting of een coöperatie. Hoewel alle deelnemers aan het traject unieke kenmerken hadden, waren er toch ook rode draden te ontdekken die we verpakken in een viertal tips.

Tip 1: Maak maatschappelijke waarden zichtbaar

Bewonersinitiatieven brengen in een gebiedsontwikkelingsproces de, vaak ondergesneeuwde, maatschappelijke waarden in. Maak dus actief werk van het zichtbaar maken van deze maatschappelijke waarden die je met je initiatief creëert en doe dat op een manier die bij jouw initiatief past. Anders dan bij een op zichzelf staand maatschappelijk initiatief, zijn bij een gebied altijd meerdere partijen betrokken.

Tip 2: Investeer in samenwerking

Onderzoek met alle betrokkenen bij jouw initiatief welke vorm van samenwerking het beste past en maak daar goede afspraken over. Jouw initiatief heeft alleen kans van slagen als het draagvlak heeft bij alle betrokken partijen. Denk dan niet alleen aan buurtgenoten, maar bijvoorbeeld ook aan de gemeente. Zorg dat je actief bezig bent en blijft met het creëren van draagvlak en samenwerking. Een randvoorwaarde is dat je vanuit het bewonersinitiatief greep krijgt op alle plannen die op de wijk afkomen.

Tip 3: Deel je kennis

Als bewonersinitiatief bezig zijn met maatschappelijke gebiedsontwikkeling is nog relatief nieuw. Veel bewonersgroepen vinden zelf het wiel uit. Ze lopen vaak tegen dezelfde dingen aan. In dit traject met de zes initiatieven hebben we ondanks de rare coronatijd op verschillende manieren van elkaar geleerd. Dat helpt enorm en zorgt ervoor dat je niet alles helemaal zelf hoeft te ontdekken. De belangrijkste lessen deelden we in een reeks van drie webinars. De links vind je onderaan dit artikel.

Tip 4: Maak jullie eigen gebiedsverhaal

Breng in beeld op welke manier je bijdraagt aan een gebiedsontwikkeling en wat je daarmee wilt bereiken. Als je dat weet te vatten in een goed verhaal helpt je dat het gehele proces in de verschillende contacten die je hebt. Zo’n verhaal laat zien op welke verschillende manieren jullie als bewoners een bijdrage leveren.

Meer lezen?

Meer weten over maatschappelijke gebiedsontwikkeling of weet je niet waar je moet beginnen? Deze links kunnen je verder helpen.

Gerelateerd