Vrijwilligers werven

 • Vrijwilligers vinden voor in je buurthuis kan een lastige taak zijn. Hoe haal je bewoners over om zich te melden voor het dagelijks beheer van je buurthuis? En hoe houd je vrijwilligers tevreden en enthousiast?

  Informatie en transparantie liggen aan de basis van een succesvol vrijwilligersbeleid. Mensen willen graag hun beste beentje voor zetten voor medemens en directe omgeving, mits ze goed geïnformeerd zijn over hun verantwoordelijkheden en taken als vrijwilliger in jouw buurthuis. Zorg daarom voor een heldere taakomschrijving, flexibele tijden en een helder verwachtingspatroon. En betrek je (potentiële) vrijwilligers bij het maken van beslissingen.

  Informeren

  Een gevoel van verbinding met de accommodatie is cruciaal. Dat begint bij goede informatie over die accommodatie. Geef daarom nieuwe rekruten heldere informatie over onderwerpen als:

  • de functie die de accommodatie heeft voor de gemeenschap
  • wie de gebruikers zijn en wat de bezettingsgraad is
  • de organisatiestructuur en het beheer
  • de ontstaansgeschiedenis
  • wensen en behoeften
  • een toekomstvisie
  • uitgebreid aandacht voor de rol van de vrijwilligers: de taken, de inzet, de voorzieningen en waarom het aantrekkelijk is om vrijwilliger te zijn. Compleet met (voor)rechten en voor het werk noodzakelijke plichten.

  Bovenstaande informatie presenteer je via je website of social media-kanalen, geprint op een A4’tje, of, als je de mogelijkheid hebt, in een folder die iedere bezoeker zo kan meenemen.

  Interesse wekken

  Dus je potentiële nieuwe vrijwilligers zijn goed geïnformeerd. Nu weten waar ze ‘ja’ tegen zeggen als je ze uitnodigt. Vraag mensen uit de buurt persoonlijk om langs te komen op bijvoorbeeld een vrijwilligers- of kennismakingsavond. Laat merken dat hun aanwezigheid zeer op prijs wordt gesteld. Denk voor het programma van zo’n avond aan:

  • Informatie geven en aanvullen met persoonlijke ervaringen.
  • Geef een rondleiding door het gebouw. Vertel intussen over recente aanpassingen en vergeet de plannen niet.
  • Stel bestuursleden en vrijwilligers voor en laat een aantal (alleen of in groepjes) vertellen over hun werk voor en betrokkenheid bij de accommodatie.
  • Benadruk de functie die de accommodatie voor de gemeenschap heeft. Maak duidelijk dat je buurthuis alleen kan bestaan als er voldoende draagvlak is.
  • Benadruk het eigen belang: wat heeft de vrijwilliger er zelf aan?
  • Pols de aanwezigen op hun interesse en geef ze volop ruimte voor vragen.
  • Bied ze de mogelijkheid een tijdje op proef mee te draaien.
  • Zorg dat het een gezellige bijeenkomst wordt. Maak er een leuke avond van, zorg voor muziek, activiteiten, etc.

  Een andere optie om vrijwillige hulp te krijgen is door het aanbieden van een maatschappelijke stage, oftewel een plek waar studenten de vaardigheden die ze op hun opleiding leren in de praktijk kunnen brengen. Zo doet de student werkritme op en profiteert het buurthuis van externe kennis en vaardigheid.

  Het begin

  Je avond heeft gewerkt: een of meerdere mensen hebben interesse om te gaan vrijwilligen in je buurthuis. Tijd voor het maken van heldere afspraken, zodat de vrijwilligers ook echt aan de slag kunnen. Denk daarbij aan de volgende afspraken:

  • Overleg over de inhoud van de taak en zorg dat die aansluit bij de mogelijkheden en de interesse van de nieuwe vrijwilliger.
  • Beschrijf de werkzaamheden eerlijk, simpel en concreet, met aandacht voor de leuke en minder leuke kanten van het werk.
  • Zorg voor een duidelijke taakomschrijving en geef aan hoeveel tijd een vrijwilliger kwijt is aan zijn werk.
  • Spreek een evaluatiemoment af. Doe dat niet en je geeft misschien de indruk de vrijwilliger voor onbepaalde tijd te vragen. Dat kan intimiderend overkomen.
  • Zorg ervoor dat duidelijk is waar de vrijwilliger met vragen en klachten terecht kan.

  Niet verplicht, maar wel aan te raden:

  • Geef vrijwilligers een proefperiode en persoonlijke mentor.
  • Laat vrijwilligers in die proefperiode in tweetallen werken.
  • Werk waar mogelijk met pools, zodat mensen voor elkaar kunnen inspringen en dat ook onderling kunnen regelen.

  Na de proefperiode

  Vrijwilligers werven is een kunst, ze aan boord houden is dat net zo goed. Bedenk je dat het minder tijd kost om vrijwilligers bij je buurthuis te houden, dan het zoeken naar nieuwe krachten. Evaluatie is belangrijk, voor jou en voor de vrijwilliger. Zo’n evaluatie kan afzonderlijk of in een groep. Tips:

  • Vraag wat ze leuk vonden en wat niet, en wat nog moeilijk was.
  • Hebben de vrijwilligers ideeën hebben waardoor de taak beter of makkelijker uitgevoerd kan worden?
  • Pas de taak eventueel aan of zoek een andere taak voor bepaalde personen.
  • Vraag of de vrijwilligers bereid zijn door te gaan.
  • Laat vrijwilligers die aangeven er mee te willen stoppen niet gelijk vallen. Misschien dat ze later wel weer beschikbaar zijn.
  • Voer exitgesprekken en leer daarvan.

  Vasthouden van vrijwilligers

  Als het goed is heb je veel tijd gestoken in het werven en begeleiden van (nieuwe) vrijwilligers. Je wilt niet dat die tijd voor niets is en dat vrijwilligers na hun proefperiode snel weer vertrekken. Met een investering van jouw kant zijn zij gelukkig en binden ze zich graag langer aan je buurthuis. Een paar tips:

  • Geef oprechte aandacht, spreek je waardering uit. Dat motiveert vaak meer dan geld.
  • Betrek de vrijwilligers bij het beleid; raadpleeg ze op zijn minst over zaken die hun taken direct raken.
  • Maak jaarlijks een vrijwilligerswijzer met daarin alles wat de vrijwilliger over het reilen en zeilen van je buurthuis moet weten.
  • Zorg voor een veilige werkomgeving die aan de ARBO-eisen voldoet, zonder in bureaucratische rompslomp te vervallen. Voorkom verlies van spontaniteit.
  • Zorg in verband met het voorgaande in ieder geval voor een deugdelijke verzekering.
  • Bied opleidingsmogelijkheden gericht op het werk van de vrijwilliger. Zorg ervoor dat zulke scholing laagdrempelig, dicht bij huis, kort en praktijkgericht en niet vrijblijvend is.
  • Vergoed gemaakte kosten, voorkom voorschieten of zelf bijlappen.
  • Een gezellig uitje, avond of dag is goed voor het “wij-gevoel”.
  • Een attentie bij een verjaardag en een kaartje bij ziekte spreekt aan.
  • Als je iets wilt doen als blijk van waardering, doe dan moeite voor iets bijzonders. Men herkent dat je er je best voor hebt gedaan. Dat geeft het gevoel serieus genomen te worden. Iets bijzonders is niet hetzelfde als iets kostbaars.
  • Trek rond de feestdagen één lijn: maak geen onderscheid in kerstpakketten voor vrijwilligers en betaalde krachten.
  • Neem klachten serieus en probeer ze voor ieder zichtbaar op te lossen. Als oplossen niet mogelijk is, geef dan aan waarom.

  Bron: Dorpshuizen Vraagbaak

 • Meer van onze leden

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  • Alkmaar

  "Behoud culturele erfgoed" Stichting Behoud GAS!Fabriek zet zich met vrijwilligers en steun van betrokken ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >