• Uitleg

Personeels- en vrijwilligersbeleid

De meeste bewonersinitiatieven zijn kleine organisaties en werken grotendeels met vrijwilligers en een of enkele betaalde krachtenn. Maar hoe zet je de juiste persoon op de juiste plek? Welke afspraken moeten worden gemaakt en wie draagt welke verantwoordelijkheid? Dit soort vragen beantwoord je in je personeels- en vrijwilligersbeleid.

Vrijwilligersbeleid

Voor je een vrijwilligersbeleid opstelt, is het van belang dat je bepaalt waarvoor je de vrijwillige kracht(en) nodig zou hebben. Kijk daarom naar het belang van een vrijwilliger, het soort activiteiten waar hij/zij zich bezig moet houden en de vakbekwaamheid van een vrijwilliger. Een vrijwilligersbeleid richt zich op de afspraken, subsidiemogelijkheden en ondersteuningsmogelijkheden die een vrijwilliger helpen te doen waarvoor hij of zij zich heeft aangemeld. Het geeft antwoord op vragen als: wie heeft welke verantwoordelijkheid? Kan een vrijwilliger voldoende invloed uitoefenen? Hoe kan een vrijwilliger zich ontwikkelen? Hoe is advies en begeleiding geregeld?

Personeelsbeleid

Het personeelsbeleid is gericht op de groei en ontwikkeling van personeel binnen je organisatie. Het hart van dit beleid wordt gevormd door de cyclus van functioneringsgesprekken die nodig is om de persoon op de juiste plaats te krijgen en te houden. Deze gesprekken hebben een stimulerend karakter waarbij je met elkaar afspraken maakt die groei en ontwikkeling van je medewerker mogelijk maken. Om de cyclus van functioneringsgesprekken succesvol te laten verlopen is het nodig plannen regelmatig bij te sturen.

Afspraken met vrijwilligers

Het is niet per se nodig om een schriftelijk contract op te stellen voor vrijwilligers. Sterker nog, uit ervaring blijkt dat een formeel schriftelijk contract toch een bepaald afschrikeffect teweegbrengt. Veel mensen willen hun bijdrage leveren zonder dat daar te veel verwachtingen en verplichtingen aan vast zitten. Mensen die veel energie en tijd steken in het ondersteunen van het initiatief en de activiteiten die daar plaats hebben, willen vaak wel meer zekerheid over hun inbreng. In beide gevallen moet duidelijk zijn wat van de betreffende vrijwilliger wordt verwacht en wat hij ervoor terugkrijgt. Dit neem je bijvoorbeeld op in een huishoudelijk reglement. Maak met vrijwilligers duidelijke afspraken. Ook over bijvoorbeeld een onkostenvergoeding en het gebruik van consumpties. En geef duidelijk aan wat de stichting voor hen doet als tegenprestatie voor hun inzet en getoonde betrokkenheid.

Afspraken met medewerkers

Bij het aannemen van personeel komt op administratief en organisatorisch vlak wat meer kijken dan bij vrijwilligers. Uiteraard is een (arbeids)contract in dit geval wel nodig. Verder spreek je een salaris af en moet je in je rol als werkgever onder andere verzekeringen en een pensioenvoorziening regelen. Ook is het slim om goed na te denken over wat voor soort dienstverband je aangaat met de (potentiële) werknemer. Ga je voor een dienstverband of werk je toch liever met flexibele arbeidskrachten?

Gedeelde verantwoordelijkheid

Voldoende aandacht voor personeel en vrijwilligers levert voordeel op voor alle partijen. Een personeels- en vrijwilligersbeleid dat goed functioneert komt zowel de medewerkers en vrijwilligers als de organisatie ten goede. Dit beleid is niet alleen een zaak van het bestuur van een organisatie, maar ook de (mede)verantwoordelijkheid van alle medewerkers en vrijwilligers. Het bestuur of de leiding moet het mogelijk maken dat ieder zijn verantwoordelijkheid kan dragen en het is aan de medewerkers en vrijwilligers om die verantwoordelijkheid in te vullen.

Meer weten?

Wil je meer weten over personeels- en vrijwilligersbeleid?

Gerelateerd