• Praktijkvoorbeeld

Lennart Pilon weet hoe je een succes maakt van je vrijwilligersbeleid

Lennart Pilon is een expert op het gebied van vrijwilligers. Hij doet zelf al heel lang vrijwilligerswerk en heeft een eigen vrijwilligersorganisatie: Diny’s Diner, een eetgelegenheid voor thuislozen. Hij geeft regelmatig het supervrijwilligers seminar en bedacht een online inroostertool speciaal voor vrijwilligersorganisaties. Hij hielp ook leden van LSA met hun vrijwilligersbeleid. In een kort interview vroegen wij Lennart om tips voor het voeren van een effectief vrijwilligersbeleid.

Focus op de bedoeling en niet het doel

Lennart heeft zelf veel geleerd van het jarenlange werken met vrijwilligers. Hoe zorg je dat je precies de goede vrijwilligers hebt? En hoe zorg je dat die vrijwilligers ook weten wat ze moeten doen? Wat Lennart betreft gaat het niet zozeer om het doel maar om de bedoeling. “Het is belangrijk dat mensen weten wat de bedoeling van de organisatie is. Bij Diny’s Diner bijvoorbeeld gaat het eigenlijk helemaal niet om het eten. Het gaat om het menselijk contact, dat mensen elkaar een beetje leren kennen en een sociaal netwerk gaan opbouwen. Het is belangrijk dat je vrijwilligers dat goed weten. Wij hebben weleens een chef afgewezen omdat hij weigerde samen met de gasten te eten. Dat was best een lastige keuze want konden hem goed gebruiken. Maar we zijn achteraf blij dat we deze keuze gemaakt hebben, omdat we die waarde van ‘samendoen’ zo ontzettend belangrijk vonden. Op dat soort momenten moet je je goed realiseren voor wie je er bent als organisatie.”

Heb oog voor succes

Het sociale aspect is een van de belangrijkste zaken bij het werken met vrijwilligers volgens Lennart. Maar daarnaast moet je ook oog hebben voor succes. “Veel vrijwilligersorganisaties hebben daar niet genoeg oog voor. Die zijn vooral bezig met die dingen die niet goed gaan. Dat is ook logisch, want dat zijn de dingen die op dat moment voornamelijk je aandacht vragen. Maar er zijn ook een heleboel dingen die wel goed gaan. Vergeet niet daar af en toe bij stil te staan.”

Veel vrijwilligersorganisaties hebben te weinig oog voor succes.

Lennart Pilon

Durf te kiezen

Volgens Lennart moeten organisaties er ook opletten dat ze durven kiezen. Hij merkt vaak dat mensen dat heel erg moeilijk vinden. En dan niet zozeer met betrekking tot de doelgroep van de organisatie, maar de doelgroep van je vrijwilligers. Welke mensen vind jij bij de organisatie passen? “Je wilt niet zomaar iedereen hebben. Je vrijwilliger moet ook aan bepaalde voorwaarden voldoen. Als je iedereen aanneemt, geef je je vrijwilligers ook het gevoel dat ze uitwisselbaar zijn. Mensen hebben hele uiteenlopende redenen om vrijwilligerswerk te gaan doen, maar iedereen vindt het belangrijk om zelf van waarde te zijn.”

Voer een structureel vrijwilligersbeleid

Een vrijwilligersbeleid gaat over de vraag hoe je het leuk houdt voor vrijwilligers. Hoe je ze aan je organisatie bindt en hoe je zorgt dat ze willen blijven. Voor veel bewonersinitiatieven is structureel vrijwilligersbeleid echter vaak een sluitpost. Lennart vindt dat jammer. “Zorg dat ze gewaardeerd worden. Dat hoeft allemaal niet overdreven, maar aandacht voor mensen helpt echt enorm. Geef bijvoorbeeld aandacht aan de Dag van de Vrijwilliger. Of doe het gewoon tussendoor. Bijvoorbeeld als iemand een jaar in dienst is of als je een doel met je organisatie haalt, zoals het verkopen van 1.000 maaltijden. Dat moet je even vieren, dan weet je allemaal weer waar je het voor doet.”

Zonder vrijwilligers gebeurt het niet.

Lennart Pilon

Blijf niet op je eigen eiland zitten

De meeste bewonersinitiatieven zouden niet bestaan zonder vrijwilligers. “Ze zijn onmisbaar. Zonder die vrijwilligers gebeurt het niet. Soms is het wederzijds en zijn die organisaties ook onmisbaar voor die vrijwilligers. Ik denk wel dat de meeste van die organisaties nooit met betaalde krachten overeind zouden blijven. Misschien krijg je de financiering nog wel rond. Maar de enorme drive en passie? Die vind je echt bij je vrijwilligers.”

Het is volgens Lennart daarom belangrijk om als vrijwilligersorganisaties te leren van elkaar.  “Organisaties praten te weinig met elkaar en dat leidt ertoe dat veel organisaties het wiel zelf uit zitten te vinden. Vaak zie je dat de een op het ene gebied heel ver is en de andere juist op het andere gebied veel weet. Dat vult elkaar heel goed aan, omdat je dan juist van elkaar kan leren. Organisaties moeten dus wat minder op hun eigen eiland blijven zitten.”

5 tips voor een sterk vrijwilligersbeleid

  1. Zorg dat je vrijwilligers weten wat de bedoeling van je organisatie is. Het sociale aspect is leidend, het werk is enkel een middel om dat te faciliteren.
  2. Focus niet te veel op alles wat niet goed gaat, sta ook stil bij wat er wel goed gaat.
  3. Durf eisen te stellen aan je vrijwilligers en neem niet zomaar iedereen aan.
  4. Zorg dat je vrijwilligers zich gewaardeerd voelen.
  5. Ga in gesprek met andere organisaties en leer van elkaars ervaringen.

Diny’s Diner

Diny’s Diner is een sociale eettafel in de wijk waar je in een rustige en veilige sfeer een gezonde maaltijd kan eten. Bij ons eet je niet alléén, maar samen met de andere gasten en vrijwilligers. Bij ons éét je niet alleen, maar kun je ook bijpraten met wijkgenoten.

Meer weten? Ga naar de website van Diny’s Diner

Gerelateerd