• Uitleg

Werven van vrijwilligers

Vrijwilligers vinden voor je bewonersinitiatief kan een lastige taak zijn. Hoe haal je bewoners over om zich te melden voor het dagelijks beheer van de accommodatie? We leggen hieronder uit met behulp van welke activiteiten je enthousiaste vrijwilligers werft en behoudt.

Informeer open en transparant

Je vergroot de betrokkenheid van je vrijwilligers door open en transparant te informeren over hun verantwoordelijkheden, taken, rechten en plichten als vrijwilliger binnen jouw bewonersinitiatief. Informeer ook helder over de accommodatie zelf. Zoals de functie, gebruikers, de organisatiestructuur, het beheer, de ontstaansgeschiedenis, de wensen en behoefte, de toekomstvisie. Deze informatie presenteer je via je website of social media-kanalen, op een A4’tje, of in een folder die iedere bezoeker zo kan meenemen.

Wek interesse

Je hebt je potentiële nieuwe vrijwilligers goed geïnformeerd. Nu moeten ze weten waar ze ‘ja’ tegen zeggen als je ze uitnodigt. Vraag mensen uit de buurt om langs te komen op bijvoorbeeld een vrijwilligers- of kennismakingsavond. Laat merken dat hun aanwezigheid zeer op prijs wordt gesteld. Voor een de invulling van het programma van zo’n avond kun je – naast het geven van praktische informatie – denken aan het delen van persoonlijke ervaringen, een rondleiding door het gebouw, het voorstellen van het bestuur en andere vrijwilligers en laat een aantal vrijwilligers vertellen over hun werk voor en betrokkenheid bij de accommodatie. Pols de aanwezigen op hun interesse en geef ze volop ruimte voor vragen.
Bied ze de mogelijkheid een tijdje op proef mee te draaien. En maak er tot slot een gezellige bijeenkomst van.

Overweeg een maatschappelijke stage

Een andere optie om vrijwillige hulp te krijgen, is door het aanbieden van een maatschappelijke stage. Dat wil zeggen een plek waar studenten de vaardigheden die ze op hun opleiding leren in de praktijk kunnen brengen. Zo doet de student werkritme op en profiteert je bewonersinitiatief van externe kennis en vaardigheid.

Maak heldere afspraken

Een of meerdere mensen hebben interesse om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij jouw bewonersinitiatief. Tijd voor het maken van heldere afspraken. Denk hierbij aan afspraken over:

  • De inhoud van de taak. Zorg dat die aansluit bij de mogelijkheden en de interesse van de nieuwe vrijwilliger.
  • De werkzaamheden. Beschrijf de werkzaamheden eerlijk, simpel en concreet, met aandacht voor de leuke en minder leuke kanten van het werk.
  • De taakomschrijving. Geef aan hoeveel tijd een vrijwilliger kwijt is aan zijn werk.
  • Evaluatiemomenten. Spreek hier vaste momenten voor af. Doe je dat niet? Dan geef je misschien de indruk de vrijwilliger voor onbepaalde tijd te vragen. Dat kan intimiderend overkomen.
  • Vragen en klachten. Zorg ervoor dat duidelijk is waar de vrijwilliger met vragen en klachten terecht kan.

Daarnaast is het niet verplicht, maar wel aan te raden om vrijwilligers een proefperiode en persoonlijke mentor te geven. Laat ze tijdens die proefperiode zo veel mogelijk werken in tweetallen. Werk waar mogelijk met pools, zodat mensen voor elkaar kunnen inspringen en dat ook onderling kunnen regelen.

Hou evaluatiemomenten

Vrijwilligers werven is een kunst, maar ze aan boord houden is dat net zo goed. Een tevreden vrijwilliger stopt minder snel dan iemand die zich niet helemaal prettig voelt binnen je initiatief. Plan daarom periodiek evaluatiemomenten in waarbij je vraagt wat ze leuk vinden en wat niet. En of ze nog ideeën hebben over makkelijker of efficiënter uitvoeren van hun taak. Pas de taak eventueel aan. Geeft een vrijwilliger aan te willen stoppen? Laat ze dan niet gelijk vallen. Misschien dat ze later wel weer beschikbaar zijn.

Quickscan Vinden en verbinden

Met de Quickscan Vinden en binden bekijk je stap voor stap hoe je vrijwilligers nu vindt en bindt en hoe je dit kunt verbeteren.

Ga naar de quickscan

Gerelateerd