• Hulpmiddel

Quickscan Vinden en binden

Geen bewonersinitiatief kan zonder vrijwilligers. Voor veel organisaties is het een uitdaging voldoende vrijwilligers te vinden én ze aan je te binden. Movisie maakte een Quickscan Vinden en binden om je hierbij te helpen. Met deze Quickscan Vinden en binden bekijk je stap voor stap hoe je vrijwilligers nu vindt en bindt en hoe je dit kunt verbeteren.

Je kunt de Quickscan gebruiken als:

  • er een tekort aan vrijwilligers is
  • wervingsinspanningen tot nu toe onvoldoende opleveren
  • nieuwe vrijwilligers wel binnenkomen, maar niet lang blijven
  • je een wervingscampagne wil opzetten
  • je wil nagaan hoe je omgaat met het vinden en binden van vrijwilligers.

De Quickscan Vinden en verbinden is een pdf document dat je kunt uitprinten en met elkaar kunt invullen. Je kunt het document hieronder downloaden.

Movisie

Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. Hun ambitie is het realiseren van een krachtige samenleving waarin bewoners zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.

Meer weten? Ga naar movisie.nl

Gerelateerd