Fondsenwerving

 • Als buurthuis kun je aankloppen bij het VSBfonds, Oranje Fonds en soortgelijke geldschieters om activiteiten, verbouwingen en initiatieven gesponsord te krijgen. Waar exploitatie van de accommodatie de dagelijkse lasten doorgaans dekt, zijn fondsen vaak bereid te helpen bij incidentele uitgaven. Welke fondsen zijn er en hoe doe je een aanvraag?

  Aanbiedingsbrief

  Fondsen hebben een doelstelling. Voer jij als buurthuis activiteiten uit die bijdragen aan deze doelstelling, dan is de kans aanwezig dat het fonds bereid is te luisteren naar een projectvoorstel waarin je een aanvraag doet van fondsengeld. Een projectvoorstel doe je meestal in de vorm van een schriftelijk verzoek, op basis van bijvoorbeeld een vragenformulier op de website van het fonds. Het visitekaartje van je aanvraag is de begeleidende brief, of aanbiedingsbrief. Daarin vertel je kort:

  • wie je bent
  • wat het project inhoudt
  • wat je vraagt van het fonds
  • wat jouw project bijzonder maakt (doelgroep, discipline, locatie, nieuw publiek…)
  • waarom je denkt dat de aanvraag aansluit bij de doelstelling van het betreffende fonds.

  Bovenstaande vijf w’s zijn de basis van je aanbiedingsbrief.

  Tips

  Houd voor en tijdens het schrijven rekening met de volgende tips, om meer kans te maken op goedkeuring van je aanvraag:

  • Oriënteer je op verschillende fondsen en kies diegene die het meest kansrijk lijken en het beste passen bij je project.
  • Neem voordat je de aanvraag indient contact op met het fonds.
  • Vraag hoe lang de behandeling van de aanvraag duurt en wanneer de beslissing wordt genomen.
  • Maak de begeleidende brief kort en bondig; aanvullende informatie stuur je per bijlage mee.
  • Zorg dat je goed te bereiken bent voor de fondsen, bijvoorbeeld om aanvullende informatie te kunnen geven. Vermeld dus de naam van de contactpersoon, het correspondentieadres, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Zorg bij projecten met een lange tijdsduur voor een voortgangsrapportage.
  • Nodig fondsen uit en houd ze op de hoogte, ook als ze je aanvraag afwijzen.
  • Stuur bij honorering altijd een bevestiging en bedankbriefje.
  • Volg de toekenningsvoorwaarden van het fonds altijd strikt op.
  • Zorg voor een correcte afhandeling. Stuur een eindverslag en een eindafrekening. Bedank het bestuur van het fonds nogmaals in het begeleidend schrijven bij de eindafrekening.
  • Vermeld in je drukwerk, op de website en bij contacten met de media de fondsen waarvan je een bijdrage hebt ontvangen.

  Let op: Dien een aanvraag altijd ruim op tijd in. Fondsen subsidiëren namelijk geen tekorten waarvoor achteraf om een bijdrage wordt gevraagd. En houd er rekening mee dat veel fondsen geen dagelijks werkend bureau zijn maar vaak maar een aantal keren per jaar over aanvragen vergaderen.

  Fondsen en projectsubsidies

  VSBfonds en Oranje Fonds zijn de twee bekendste fondsen die regelmatig geld uitkeren voor bewonersinitiatieven zoals buurthuizen en wijkcentra. Voor culturele activiteiten in je buurthuis loont het om te kijken naar het Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds voor cultuurparticipatie, Stichting Cultuurfonds Bank Nederlandse gemeenten en de M.O.A.C Gravin van Bylandt Stichting.

  Zoals blijkt uit onderzoek van het LSA blijken lokale gemeentes steeds meer bereid om doelsubsidies/projectsubsidies te verschaffen aan buurthuizen. Geen structurele financiële ondersteuning dus, maar wel hulp voor specifieke projecten en activiteiten in je wijkaccommodatie. Informeer bij je gemeente en/of provincie naar de mogelijkheden. Voor subsidies geldt:

  • Er zijn strenge voorwaarden
  • Er wordt gewerkt met adviescommissies
  • Financiële gegevens zijn van groot belang

  De mogelijkheden en welwillendheid verschillen per lokale overheid.

  Bronnen: Dorpshuizen.nl, LSA

 • Meer van onze leden

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  • Alkmaar

  "Behoud culturele erfgoed" Stichting Behoud GAS!Fabriek zet zich met vrijwilligers en steun van betrokken ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >