• Boek

Financieringsvormen en verdienmodellen

De publicatie ‘Financieringsvormen en verdienmodellen’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) biedt een overzicht van de mogelijkheden die er zijn om een bewonersinitiatief te starten.

Er wordt ingegaan op verschillende ‘soorten’ ondernemingen qua doelgroep en werkterrein, financieringsbronnen en rechtsvormen. De publicatie toont aan de hand van een aantal voorbeelden wat er allemaal mogelijk is en licht vervolgens de meest gangbare rechtsvormen en de meest voorkomende financieringsconstructies toe.