• Uitleg

Financiële administratie

Met een financiële administratie leg je op een systematische en praktische manier alle financiële gebeurtenissen binnen je bewonersinitiatief vast. Dat doe omdat het wettelijk verplicht is en om je organisatie te kunnen besturen, te laten functioneren en om er verantwoording over af te kunnen leggen.

Wettelijke verplichting

Het bijhouden van een goede administratie is een wettelijke plicht. Er gelden daarom ook eisen met betrekking tot de manier waarop je een administratie opzet, de gegevens die je bewaart en hoe lang je die gegeven bewaart. Op ondernemersplein.nl vind je een stappenplan voor het opzetten van een administratie en meer informatie over de eisen die eraan gesteld worden.

Organisatie financiële administratie

Bij de meeste verenigingen en stichtingen is de penningmeester de persoon die de financiële administratie organiseert en bijhoudt in een registratiesysteem. Welk systeem je gebruikt en of de penningmeester alles alleen doet of toch wordt ondersteund door een administratiekantoor hangt af van de grootte en complexiteit van je organisatie. Meer informatie over de rol van de penningmeester en het al dan niet uitbesteden van je administratie vind je op dorpshuizen.nl.

Kasbeheer

Elk bewonersinitiatief ontvangt geld en doet betalingen. Om ervoor te zorgen dat dit zorgvuldig gebeurt is iemand binnen de organisatie verantwoordelijk voor het kasbeheer. Dit is de persoon die is gemachtigd om betalingen te doen via de bankrekening van het initiatief. Op dorpshuizen.nl vind je gedetailleerde en praktisch informatie terug over het inrichten van het kasbeheer.

Jaarverslag

Een jaarverslag geeft inzicht in het gevoerde beleid en de resultaten van het afgelopen jaar. De financiële verantwoording binnen een jaarverslag heet het financieel jaarverslag. Het presenteren van een jaarverslag is een wettelijke verplichting. Aan verenigingen worden wel andere eisen gesteld met betrekking tot het jaarverslag dan aan stichtingen. Op dorpshuizen.nl worden deze verschillen nader toegelicht. Je vind er ook meer informatie over de inhoud en vorm van het jaarverslag en het financieel jaarverslag.

Gerelateerd