• Uitleg

Begroting en omzet

De begroting maken is een van de belangrijkste taken van het bestuur van een bewonersinitiatief. Maar hoe maak je een begroting? Wat voor soort begrotingen bestaan er? En hoe zit het bijvoorbeeld met budgettering? Om een goede begroting te kunnen maken is het essentieel dat je weet wat je ongeveer gaat omzetten. Daarom gaan in dit artikel ook in op het maken van een omzetprognose.

Basisregels begroting

Voor het samenstellen van begrotingen gelden enkele basisregels. De belangrijkste zijn tijdstip, vorm en evenwicht.

 • Tijdstip. De begroting moet je altijd vooraf opmaken. In de eerste plaats omdat een begroting de goedkeuring vraagt van een ledenvergadering of een bestuur. Daarnaast eisen bijvoorbeeld subsidieverstrekkers dat je de goedgekeurde begroting ruim voor het betreffende jaar bij hen indient.
 • Vorm. Voor de presentatie van de cijfers kies je een vorm die zowel intern als extern effectief en efficiënt inzicht verschaft. Als basisregel geldt dat de vorm van de begroting gelijk is aan die van de financiële rapportages.
 • Evenwicht. De derde en misschien wel belangrijkste basisregel is dat de begroting sluitend moet zijn. Dat wil zeggen dat de ontvangsten (inclusief eventuele subsidie) de uitgaven moeten dekken. Er moet in een begrotingsjaar dus geen verlies worden geleden of dat verlies moet kunnen worden opgevangen door reserves of eigen vermogen. Dat moet je dan wel weer in de begroting tot uitdrukking brengen.
  Ook gebruik je de begroting als basis voor het berekenen van de kostprijs van producten en diensten.

Benodigdheden

Ga je een begroting opstellen? Zorg dan dat je de volgende informatie bij de hand hebt:

 • exploitatiecijfers van het afgelopen jaar
 • het activiteitenplan
 • de prognose van de baromzet en de prognose inkomsten uit zaalverhuur
 • overzicht van investeringen en afschrijvingen
 • de wensen van gebruikers van de accommodatie
 • inzicht in prijsontwikkelingen van de belangrijkste kosten

Omzetprognose

Zonder omzetprognose kun je niet begroten en ook financiers zullen graag willen weten of er in je accommodatie sprake is van een gezonde en realistische exploitatie-opzet. Daarom maak je een omzetraming: een overzicht van alle inkomsten die je met het initiatief verwacht te maken. Die begrote omzet dient als doelmateriaal voor de gerealiseerde omzet. Aan het einde van het jaar wordt de behaalde omzet samen met andere opbrengsten en alle kosten in de jaarrekening verantwoord. Die cijfers worden opgenomen in het financieel jaarverslag.

Soorten begrotingen

Begrotingen zijn er in soorten en maten. Naast de exploitatiebegroting, is er ook een projectbegroting en liquiditeitsbegroting. Wat zijn de verschillen?

Exploitatiebegroting

Een exploitatiebegroting geeft een overzicht van verwachte inkomsten ten opzichte van de verwachte kosten. De begrotingsposten bestaan aan de ene kant uitkosten. Denk aan huisvestingskosten, energie en verzekeringen en aan de andere kant uit inkomsten. Bijvoorbeeld zaalhuur, baropbrengst en subsidies. Kosten en opbrengsten moeten met elkaar in evenwicht zijn.

Projectbegroting en dekkingsplan

Verbouwen? Meubilair vervangen? Eindelijk die nieuwe keukeninventaris? Een projectbegroting geeft aan wat dat kost (vraag meerdere offertes!) en het dekkingsplan vertelt of het mogelijk is om het te betalen.Het heet projectbegroting omdat het eenmalig is. Neem daarom geen projecten op in je exploitatiebegroting.

Liquiditeitsbegroting

De liquiditeitsbegroting is het overzicht van je inkomende en uitgaande geldstromen. Het overzicht laat zien of er voldoende middelen zijn om steeds aan alle betalingsverplichtingen te voldoen.

Budgettering

Budgettering bepaalt hoeveel geld je kunt uitgeven. Om goed te kunnen budgetteren is er een begroting nodig waarin het budget of budgetten onderscheidbaar terug te vinden zijn. Enerzijds is de begroting een raming van kosten en opbrengsten, anderzijds geeft diezelfde begroting de grenzen van budgetten aan.

Rekenprogramma exploitatie

Hoeveel inkomsten gaat je buurthuis halen uit verhuur, bar en keuken? Gebruik het rekenprogramma exploitatie om snel en gemakkelijk inzicht te krijgen in de omzet die je gaat draaien of moet gaan draaien voor een dekkende exploitatie. Het Excel-sjabloon helpt je een schatting maken van je jaaromzet. Deze is gebaseerd op de tarieven die je hanteert voor horecaproducten en diensten.

Download het rekenprogramma exploitatie

Meer weten?

Op dorpshuizen.nl vind je zeer gedetailleerde informatie over het opstellen van begrotingen en omzetprognose.

 • Ga voor meer uitleg over het opstellen van verschillende soorten begrotingen met voorbeelddocumenten naar dorpshuizen.nl
 • Voor meer informatie over het maken van een omzetprognose ga je ook naar dorpshuizen.nl.

Gerelateerd