• Praktijkvoorbeeld

Hoe kom je als maatschappelijk orkest tot een verdienmodel?

Catching Cultures Orchestra had een lastige vraag en kwam naar het LSA toe voor hulp. Hoe kom je als maatschappelijk orkest tot een verdienmodel? In het kader van het project ‘Lerend netwerk’ waarin we initiatieven koppelen met experts koppelden we het mooie verbindende orkest met expert Glenn van der Vleuten van De Plekkenmakers.

Organiseren van muzikale ontmoetingen

Catching Cultures Orchestra verbindt muzikanten die als vluchteling naar Nederland zijn gekomen met Nederlandse orkestleden, spelen hun muziekstijlen en -tradities en spelen arrangementen waarin al deze verschillende stijlen een plek krijgen. Naast dat er allerlei muzikale verbindingen binnen het orkest tot stand komen, zorgen ze met festivals en optredens ook voor muzikale ontmoetingen tussen verschillende groepen in het publiek. Bijvoorbeeld met bewoners van de Utrechtse AZC’s. Ook in Utrechtse wijken worden muzikale ontmoetingen gecreëerd met workshops en open repetities. Alles met steun van vermogensfondsen en partners.

Geld verdienen

Financieel zit het orkest in een overgangsfase. De start- en pilotsubsidies zijn op. Nu moeten de kosten op de lange termijn structureel gedekt worden en moeten er op korte termijn extra middelen geworven worden om in de tussentijd vaste kosten zoals repetities te dekken. Over deze vraag gaat Catching Cultures Orchestra in gesprek met Glenn van Vleuten.

Pijlmodel

Glenn had een groot bord bij zich in de vorm van een pijl naar rechts. Links op de pijl stond een schema met drie vakken waarin we de huidige situatie konden schetsen. Het bovenste vak beschrijft wat goed gaat in de organisatie. Het vak daaronder beschrijft wat er minder goed gaat en rechts daarvan wat de ideeën en dromen van het bedrijf zijn. Gaan er te veel zaken niet goed? Dan wordt het lastiger wensen en ideeën te verwezenlijken en kunnen zelfs de zaken die goed gaan ondermijnd worden. Om die reden kan het voor elke organisatie interessant zijn om op deze manier in kaart te brengen waar de organisatie staat:

 • Wat gaat er goed?
 • Wat gaat er niet goed?
 • Wat zijn onze dromen en ideeën?

Business Model Canvas

Een ander nuttig model is het Business Model Canvas. Alle onderdelen van dit model hangen samen en dragen bij aan een goed werkend beleid. Glenn vertelt dat veel organisaties de grote vakken het beste in beeld hebben:

 • Wat het aanbod is (de waardepropositie)
 • Wie de belangrijkste partners en doelgroepen zijn
 • Wat de kosten en baten zijn

Maar de kleinere vakken worden soms over het hoofd gezien, terwijl ze juist belangrijk zijn als verbindende elementen.

 • Welke activiteiten er worden uitgevoerd met behulp van welke middelen (personeel, materieel etc.).
 • Wat voor soort relaties je opbouwt met verschillende groepen klanten?
 • Hoe je bereik je je klanten?
Business Model Canvas

Naar een duurzaam verdienmodel

De meeste tijd werd gestoken in het ontwikkelen van een concept voor een duurzaam verdienmodel. Hoewel Catching Cultures Orchestra inkomsten heeft uit optredens van het orkest, zijn de meest substantiële kosten tot nu toe gedekt vanuit gemeente- en projectsubsidies. Deelnemers en publiek kunnen festivals van Catching Cultures Orchestra gratis bezoeken vanwege de sociale betekenis en waarde die dit creëert. Glenn kwam hierop met een interessante en ambitieuze suggestie: het creëren van een maatschappelijke beweging, met een partnerschap tussen een groep organisaties die op hetzelfde onderwerp een verbetering willen bewerkstelligen.

‘Concepting’

Glenn gaf als voorbeeld uit zijn werkveld een samenwerking tussen organisaties die allen graag woningen van het gasnet af willen halen. Maar dit ieder apart slechts gedeeltelijk kunnen bewerkstelligen: gemeente, woningcorporaties en andere organisaties. Deze organisaties gingen in uitgebreide sessies aan de slag om de gezamenlijke uitdaging in kaart te brengen. En vervolgens tot een partnerschap te komen dat er voor zorgt dat het probleem met vereende krachten kan worden opgelost. Zo’n traject zou in een intensief weekend kunnen worden aangepakt, waarbij de partijen het hele weekend vertegenwoordigd zijn, de probleemstelling op vrijdag plaatsvindt en er op zondag een oplossing moet worden gepresenteerd. Dit is een methode die ook wel bekendstaat als ‘concepting’. Catching Cultures Orchestra zou zo’n concepting sessie kunnen aangaan om een samenwerken op te zetten op het gebied van diversiteit.

De aanpak

Naast het advies een concept-sessie te organiseren gaf Glenn tips voor nog een aantal manieren om inkomsten te genereren:

 • Het opzetten van een donateurskring (een “vrienden van…”-aanpak)
 • Het voortzetten van de fondsenwerving bij vermogensfondsen
 • Het toewerken naar een concepting-sessie voor een partnerschap dat bijdraagt aan een duurzaam financieel beleid

Gerelateerd