• Hulpmiddel

Voorbeeld arbeidsovereenkomsten

Maak je als bewonersinitiatief gebruik van betaalde krachten? Dan ga je met die medewerkers een arbeidsovereenkomst aan. Het kan gaan om een volledige dienstbetrekking, een nulurencontract, een overeenkomst van opdracht of een zogenaamde min/max-overeenkomst. Maar hoe ziet zo’n arbeidsovereenkomst er precies uit?

Inhoud arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst vind je onder andere informatie over de:

  • arbeidsduur
  • looptijd
  • salariëring
  • vakantierechten
  • CAO.

Het kan een hele klus zijn om zelf zo’n contract op te stellen en rechtsgeldig te maken. Gebruik daarom onderstaande voorbeelden en pas ze aan aan de situatie binnen jouw organisatie. Lees ook de toelichting voor verheldering van eventuele onduidelijkheden. De modellen zijn afkomstig van Sociaal Werk Nederland.

Voorbeeldcontracten via MO groep

Meer weten

Gerelateerd