• Praktijkvoorbeeld

De Buurtvrouw brengt maatschappelijke waarde in kaart

Ontmoetingsplek de Buurtvrouw heeft veel aan de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) die zij liet uitvoeren. Miranda Pol vertelt over de aanpak.

Impact op de buurt

De Buurtvrouw is een ontmoetingsplek in Schiedam, een combinatie van horeca, een winkel, een atelier en werkruimtes. Om te weten wat de impact van het initiatief in de buurt is, heeft de Buurtvrouw na een looptijd van een halfjaar een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) laten uitvoeren. Zo kan dit initiatief laten zien welke waarde ze al heeft gecreëerd, niet alleen op maatschappelijk vlak, maar ook in euro’s. Gemeenten en subsidieverstrekkers nemen je daardoor serieuzer.

Gemeente heeft de kosten vergoed

Er zijn diverse bureaus die een MKBA kunnen uitvoeren. Een MKBA is een inschatting van de (positieve en negatieve) effecten van een initiatief voor de buurt of stad. Het gaat niet alleen om financiële kosten en baten, maar ook om de maatschappelijke effecten die een initiatief heeft op bijvoorbeeld de leefbaarheid van een wijk.de Buurtvrouw liet de analyse uitvoeren door het bureau Lysias en was € 10.000 kwijt. De gemeente heeft deze kosten vergoed.

“Het is fantastisch om te zien dat elke geïnvesteerde euro, twee euro aan maatschappelijke waarde oplevert!”

Miranda, initiatiefneemster de Buurtvrouw

Buurtbewoners bevraagd

De aanpak was om zoveel mogelijk informatie te verzamelen in de wijk. In persoonlijke uitnodigen werden zowel bekende als onbekende buurtbewoners vragen gesteld over de Buurtvrouw. “Ken je de buurtvrouw? Wat vind je van de buurtvrouw? Wat kan de buurtvrouw betekenen op het gebied van….? Ook de ondernemers en winkeliers in de wijk zijn naar hun mening en ideeën gevraagd. Stagiaires van het onderzoeksbureau gingen op pad om de informatie te verzamelen. Er zijn veel gesprekken gevoerd. Het hielp dat mensen van buiten de wijk dat deden; mensen durven eerlijker tegen hen te zijn. Het onderzoeksbureau heeft vervolgens berekeningen losgelaten op de verzamelde informatie.

Inzicht

De analyse is een mooi overzicht opgeleverd van wat de Buurtvrouw maatschappelijk oplevert voor de verschillende doelgroepen en wat zij in euro’s oplevert. De MKBA geeft inzicht in de financiële opbrengsten van het initiatief en uiteraard in de maatschappelijke waarde.

Objectiviteit van analyse geeft extra gewicht

Het hele proces van de MKBA heeft de Buurtvrouw veel gebracht. Er is een verslag ontstaan van wat er allemaal gebeurt binnen de Buurtvrouw. De analyse laat de status van dit moment zien, maar ook de mogelijkheden voor de toekomst. Het is objectief genoteerd, doordat het door een extern bureau is gedaan, dit geeft extra waarde. Miranda:  “De MKBA helpt ook om in gesprek te gaan met fondsen en de gemeente. Het laat heel duidelijk en inzichtelijk zien wat het initiatief oplevert. Dit zorgt voor een prettige gelijkwaardigheid in een gesprek.”

Stichting De Buurtvrouw

De Buurtvrouw is een stichting die voor, door en met de buurt activiteiten organiseert en dit inzet om buren samen te brengen en tegelijk werk- en leermogelijkheden bieden aan mensen met een beperking of psychische kwetsbaarheid. De combinatie van horeca, een winkel, een atelier en werkruimtes zorgt voor een werk- en ontmoetingsplek voor buurtbewoners, kleine mensgerichte bedrijven en sociale initiatieven.

Ga naar de ledenpagina van de Buurtvrouw

Gerelateerd