• Hulpmiddel

Sociaal kasboek om je waarde in kaart te brengen

Hoe ze precies hun waarde gaan laten zien, weten ze nog niet, maar Wijkbedrijf Selwerd zorgt er op een simpele manier wel voor dat ze gegevens verzamelen. Dat doen ze samen met mensen die de bijeenkomsten organiseren. Simpel en doeltreffend. En ze noemen het hun ‘sociaale kasboek’.

Wijkbedrijf Selwerd heeft een ontmoetingsplek in de wijk. Het is een plek om elkaar te ontmoeten, verbindingen te leggen en van elkaar te leren. Buurtbewoners kunnen er maatschappelijk actief zijn door vrijwilligerswerk of klussen voor anderen te doen of via een participatiebaan betrokkenheid te tonen. Ook kun je er stappen maken richting betaald werk en ondernemerschap. Het is de plek in de wijk waar je je eigen initiatief, plan of Right to challenge, kunt opzetten en uitvoeren.

Kernwaarden

De kernwaarden van het wijkbedrijf zijn duidelijk voor de initiatiefnemers: Selwerd Ontmoet en Inspireert, Selwerd Doet, Selwerd Leert en Selwerd Werkt.

Bijhouden kasboek

De kernwaarden zijn leidend bij de activiteiten die ze ondernemen. Zo maken ze er radio, regelen ze seniorenvervoer, zetten ze gilden op, helpen ze mensen een onderneming starten, repareren ze fietsen en organiseren ze allerlei dingen in hun buurthuis. Langzaam maar zeker wordt het wijkbedrijf een partner voor de gemeente en instellingen. De relatie verandert. Er wordt nu ook aan hen gevraagd om hun maatschappelijke meerwaarde inzichtelijk te maken. Hoe toon je dat nu aan? Hiervoor bedachten ze dus het sociale kasboek.

Simpel en doeltreffend

Na elke bijeenkomst of activiteit vragen ze  de mensen die het organiseerden om een formulier in te vullen. Zo leren ze over wat wel en niet werkt, wat de activiteiten te weeg brengen en  wat de activiteit kostte om te organiseren. De informatie blijkt een goudmijn. Ook een idee voor jullie?