Inbraakpreventie

 • Wie waardevolle bezittingen in huis heeft, is gauw doelwit van dieven. Ook het gebouw van jouw BewonersBedrijf. Dus is het zaak je te beveiligen tegen inbraak. Hoe doe je dat? Wie schakel je in voor anti-inbraak-maatregelen? En kun je als BewonersBedrijf zelf iets betekenen voor de veiligheid in de buurt?

  Nederland kent talloze bedrijven die zich bezighouden met het beveiligen van bedrijfspanden. Voor je op zoek gaat naar een geschikte preventiepartner is het belangrijk om twee termen te kennen: BORG en VRKI. Het BORG-certificaat of BORG-opleverbewijs wordt uitgegeven door het CCV en de CIBV, en stelt een aantal eisen waaraan beveiligingsbedrijven moeten voldoen. Bedrijven met een BORG-certificaat bewijzen zo kwaliteit te leveren volgens de door het CCV opgestelde regels. Erkende bedrijven vind je op de website preventiecertificaat.nl.

  De VRKI en het risico op inbraak

  BORG-bedrijven werken met de Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI). De VRKI is een instrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden te bepalen. Het kijkt ten eerste naar de aantrekkelijkheid van wat er in je pand aanwezig is. Heb je relatief veel dure en makkelijk mee te nemen inventaris of inboedel, dan stelt de VRKI voorwaarden aan de mate van beveiliging van het gebouw. Die voorwaarden gaan over het pand zelf (is het makkelijk binnen te dringen?), de ligging van het pand (staat het op een afgelegen plek?), het hang- en sluitwerk (wat voor sloten zitten er op deuren en ramen?) en andere beveiligingsmaatregelen, zoals het alarm en beveiligingscamera’s.

  Met de VRKI proberen verzekeraars proportionele maatregelen voor te schrijven. Is het gebouw goed verlicht, midden in een drukke stadswijk gebouwd en staan er weinig kostbare spullen? Dan zal er geen noodzaak zijn voor een duur en geavanceerd beveiligingssysteem. Een donkere, rustige buurt, met binnen een grote verzameling nieuwe computers, is daarentegen een aantrekkelijker doelwit voor dieven – en daarmee verplicht tot het nemen van extra maatregelen (en eventueel het betalen van een hogere verzekeringspremie). Verzekeraars zijn individueel bevoegd om eigen preventie-eisen te formuleren. Zij kunnen derhalve afwijken van toepassing van de VRKI. Het Verbond van Verzekeraars stimuleert de toepassing van de VRKI wel.

  Veiligheid in de buurt

  Als BewonersBedrijf kun je een steentje bijdragen aan de veiligheid in de buurt. Bewoners doen samen met de wijkagent aan nieuwe vormen van buurtpreventie, bijvoorbeeld via de chat-app WhatsApp voor mobiele telefoons. Wie problemen (zoals inbraak) signaleert deelt deze niet alleen via 1-1-2, maar ook met actieve buurtbewoners in een WhatsApp-groep. Samen met scholen en verenigingen kunnen ook buurthuizen hierbij een rol spelen, vanwege hun centrale plek in de buurt en de daarbij horende sociale controle. Goed voorbeeld is Speeltuinvereniging De Driehoek, die buurtbewoners oproept om overlast bij hen te melden, waarna De Driehoek op zoek gaat naar een oplossing.

  Ook belangrijk:

  Bronnen: CIBV, CCV, Dorpshuizen.nl Vraagbaak, Gemeente Neder-Betuwe

 • Meer van onze leden

  Stichting Tevreden

  Stichting Tevreden

  • Deventer

  Stichting Tevreden bestaat uit betrokken Deventenaren die van elke Deventenaar een Tevreden Deventenaar willen ...

  Lees meer >
  Wijkbedrijf Selwerd

  Wijkbedrijf Selwerd

  • Groningen

  Wijkbedrijf Selwerd is een BewonersBedrijf in Groningen waarin bewoners zelf de regie nemen om de wijk beter en ...

  Lees meer >
  MidWest

  MidWest

  • Amsterdam

  Coop MidWest is een verzamelplek in de Amsterdamse Baarsjes. Bottum-up bedacht, uitgewerkt en tot stand gekomen door ...

  Lees meer >